Få gode råd til hvordan du vedligeholder dit hegn

Der er stor forskel på hvor meget og hvordan forskellige hegnstyper skal vedligeholdes. Nogle hegn er praktisk talt vedligeholdelsesfrie, mens nogle hegn kræver pleje i form af fx træbeskyttelse jævnligt. Nedenfor har vi samlet en række gode råd til, hvordan du bedst vedligeholder dit nye hegn og dermed forlænger hegnets levetid.

 

Hegn i trykimprægneret, ubehandlet eller malet træ

Generelt skal hegn i træ vedligeholdes jævnligt for at sikre, at hegnet forbliver flot og for at forlænge levetiden. Uanset hvilket behandling træet har fået inden, du modtager det, skal træet behandles med træbeskyttelse.

Nedenfor kan du læse om de forskellige typer af træværk, ligesom du får nogle samlede råd til, hvordan du bedst sikrer, at dit nye træhegn forbliver flot år efter år.

 

Hegn i trykimprægneret træ

Trykimprægneret træ har været gennem en imprægneringsproces, som forlænger holdbarheden ved at gøre træet mere modstandsdygtigt over for råd-, svampe- og insektangreb. Trykimprægnering er den mest effektive form for kemisk træbeskyttelse mod biologisk nedbrydning.

Nyt trykimprægneret træ er grønligt, men som alt andet træ, der anvendes udendørs, påvirkes det af vejret og bliver først gråt og derefter sort. Ønskes dette ikke, kan trykimprægneret træ behandles. Anvend træolie eller træbeskyttelse. Vær dog opmærksom på, at lyse farver kan give anledning til gennemslag. Behandling af trykimprægneret træ mindsker risikoen for overfladebegroninger. Trykimprægneret træ kan behandles, når fugtprocenten er under 16%. Trykimprægneret træ skal behandles så hurtigt som muligt, idet hurtigere behandling sikrer længere holdbarhed.

En udbredt misforståelse er, at trykimprægneret træ ikke kræver yderligere beskyttelse. Trykimprægneret træ kræver jævnlig behandling med træbeskyttelse for at holde i længden.

Hegn i malet træ

Malede hegn har i lighed med trykimprægnerede hegn fået en beskyttende behandling i forbindelse med produktionen.

Hegn i malet træ bør vedligeholdes med træbeskyttelse af samme type og farve.

 

Hegn i ubehandlet træ

Som navnet antyder har ubehandlet træ ikke modtaget nogen form for behandling, og dermed er denne type træværk særligt udsat for vejrets luner.

Ubehandlet skal behandles hurtigst muligt efter anskaffelsen. Den naturlige nedbrydning af træet starter med det samme, når træet er opsat udendørs.

 

Hvor ofte bør træværk behandles? 

Der er ingen præcis facitliste for, hvor ofte malet træ skal behandles. Frekvensen afhænger af, hvor udsat træet er for vejr- og fugtpåvirkninger, kvaliteten af tidligere behandlinger, og hvad træet er behandlet med. Som udgangspunkt bør træet tjekkes mindst én gang om året så behandling kan ske i god tid, inden overfladen begynder at blive nedbrudt. Er træbeskyttelsen først begyndt at skalle af, eller er overfladen blevet grå og dækket af mug og skimmelsvamp, skal der meget mere arbejde til at rette op på sagen. Farveløse eller transparente produkter holder afhængig af produktet et halvt til et helt år, mens halvdækkende beskyttelse kan holde 2-4 år, før træet skal behandles igen. Heldækkende træbeskyttelse og maling holder op til 8 år, hvis behandlingen er grundigt og korrekt udført.

 

Hvornår er det bedst at vedligeholde træværk?

Når du skal behandle træværk, uanset om der er tale om trykimprægneret, ubehandlet eller malet træ, er det mest optimalt i perioden fra maj til september. Det er bedst at male udendørs træ, når temperaturen er mellem 10 og 25 grader. Derudover er det vigtigt at træet har en fugtighed på under 16%. Brug en fugtmåler til at måle træets fugtighed inden behandlingen påbegyndes. En lun og tør dag i august eller september er et godt tidspunkt til maling af udvendigt træ, da træet har haft tid til at tørre gennem sommeren. Undgå at male i meget varmt vejr og i direkte sol, da træbeskyttelsen tørrer så hurtigt, at den ikke når at trænge ordentligt ind i træet.

Glashegn og komposithegn

Denne type hegn kræver ikke vedligeholdelse. Dog vil det være en god ide med en grundig rengøring, når havesæsonen starter, ligesom man man fordel løbende kan rengøre hegnene efter behov.

Komposithegn er fremstillet af 60% træ, 30% plast og 10% additiver. Det giver et blandingsprodukt, hvor styrken er træ kombineres med holdbarheden af plast. WPC (komposit) har en meget lang levetid, det rådner ikke og det skal aldrig males. Dog må der forventes et farvetab (blegning) over tid. Hegnet kan i takt med vejrliget få begroninger af alger. Disse fjernes nemt med algefjerner. kan

 

Hegn i metal eller plastbetagt materiale

Som udgangspunkt kræver denne type hegn ikke vedligeholdelse. Der kan være tale om eksempelvis trådhegn, der er metal belagt med plast, der aldrig kræver vedligeholdelse.

Det kan ligeledes være panelhegn i galvaniseret eller malet metal, hvor overfladebehandlingen sikrer, at Panel i metal er fremstillet i hhv. galvaniseret eller malet udførelse. Denne overfladebehandlingaf metallet har til formål at beskytte mod korrosion og rustdannelse. Medmindre overfladen er brudt eller krakeleret kræver et panelhegn i metal ingen vedligeholdelse. Hvis overfladen brydes eller krakelerer, så det rå metal blottes skal overfladen repareres med en metalmaling i matchende farve. Dettekan gøres hele året, det er blot vigtigt at hegnet er tørt Er hegnet beskidt kan det rengøres med et mildt rengøringsmiddel uden opløsningsmidler.

 

Naturhegn

Visse typer naturlige hegn som fx kastanjehegnet henvender sig til alle, der holder af den romantiske stil. Hegnet er uden imprægneringsmidler og bliver derfor med tiden gråt og patineret, hvilket er en del af charmen ved denne type hegn. Denne type hegn kræver derfor ingen vedligeholdelse.

Se vores udvalg af hegn, afskærmning og tilbehør