Hvad er reglerne for parkering?

Undgå irriterende parkeringsbøder med et overblik over nogle af de vigtige parkeringsregler

Den bedste måde at undgå en parkeringsbøde er ved at kende parkeringsreglerne. Helt generelt står der i færdselsloven, at man ikke må standse eller parkere på et sådant sted, at der kan opstå fare eller ulempe for færdslen. 

Men det er slet ikke så ligetil, og der kan være mange parkeringsregler at holde styr på. Det er især vigtigt at være opmærksom på de lokale regler, som gælder lige netop der, hvor du vil parkere. I vores guide hjælper vi dig med at finde hoved og hale i de vigtige parkeringsregler, så du undgår en parkeringsbøde.
 

Husk at sætte p-skiven

Når du vil parkere et sted, skal du selvfølgelig altid orientere dig om de gældende regler for lige netop dét sted. Er det betalingsparkering, skal du enten registrere din parkering i en af de apps, som henvises til eller købe en billet i en af de opstillede parkeringsautomater.

Er der tale om gratis parkering i begrænset tid eller inden for et særligt tidsinterval, skal du huske at sætte p-skiven. Det kan nemt smutte, hvis du har en manuel p-skive. Derfor kan det være en god hjælp at investere i en automatisk p-skive, så du ikke selv skal huske at indstille den hver gang. En mindre investering, som potentielt kan spare dig for dyre og irriterende parkeringsbøder. 
 

Parkering på offentlige veje

På offentlige veje gælder blandt andet 10 meter-reglen. Denne parkeringsregel betyder, at du ikke må parkere mindre end 10 meter fra en tværgående kørebane eller fra kantstenen af cykelstien. Det kan være svært at vurdere, om der lige netop er 10 meters afstand. Er du i tvivl, bør du holde med større afstand eller finde et andet sted at parkere.

Udover 10 meter-reglen er der også parkeringsregler, som vedrører en afstand på minimum 5 meter. Det er vigtigt at vide, hvilke afstande der gælder hvornår for at undgå en parkeringsbøde. 5 meter-reglen gælder blandt andet ved udkørsel fra en cykelsti. Her skal der være en afstand på minimum 5 meter mellem bil og udkørsel.

5 meter-reglen gælder desuden, hvis en kørebane op til et lyskryds er tegnet op med fuldt optrukne linjer. Her må du ikke parkere ud for linjerne samt op til 5 meter, før disse linjer begynder. 

Der gælder også nogle helt særlige parkeringsregler, når du befinder dig på offentlig vej i en byzone. Blandt andet gælder det, at du som udgangspunkt ikke må parkere på, eller delvist på, et fortov indenfor en byzone. Uden for byzonen må almindelige personbiler på op til 3.500 kg dog gerne parkere i, eller delvist i, rabatten eller på fortov. Du skal dog være opmærksom på, at kommuner selv kan ændre reglen for parkering på fortov i byzoner.
 

Parkering inden for parkeringszoner

Nogle gange kan det være svært at vide, om man befinder sig inden for en parkeringszone. Som regel er der nemlig kun opstillet zonetavler ved indfaldsvejene til parkeringszonerne. Du bør derfor være opmærksom på disse skilte, da det kan have betydning for hvilke parkeringsregler, der gælder. 

Inden for parkeringszonerne skal du huske at sætte parkeringsskiven, hvis du ikke har en automatisk parkeringsskive. I nogle parkeringszoner kan det også være påkrævet at have en parkeringsbillet. Billetten skal ligge i forruden og være synlig udefra. Det er vigtigt at huske, at parkeringsbilletten ikke træder i stedet for parkeringsskiven. Den skal nemlig stadig stilles, selvom du har en parkeringsbillet. 
 

Private parkeringszoner

Der kan gælde andre parkeringsregler, når du befinder dig inden for private parkeringszoner. En privat parkeringszone kan f.eks. være et p-hus eller en parkeringsplads foran et hotel eller en forretning. 

Du bør derfor være opmærksom på skiltningen ved indkørslen til en privat parkeringszone. Samtidig bør du være opmærksom på, at der kan være forskellige parkeringsregler inde for samme område. Det skyldes blandt andet, at flere virksomheder kan dele parkeringsområde og have forskellige regler.

Sådan virker Saphe trafikalarm

Med en Saphe trafikalarm bliver du underrettet om blandt andet fotovogne og kødannelser, når du kører bil. I vores guide kan du blive klogere på, hvordan Saphe trafikalarm virker.