Tendens køkken- og badmaling silkeblank 25 4,5 liter

Brug farvevælgeren - ton maling online
Akrylforstærket, vandfortyndbar vægmaling af høj kvalitet med fremragende dækkeevne. Er meget robust og super...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Akrylforstærket, vandfortyndbar vægmaling af høj kvalitet med fremragende dækkeevne. Er meget robust og super rengøringsvenlig efter 30 dage. Lugtsvag og fri for opløsningsmidler.

Ecolabel og Indeklimamærket:
Indeklimamærkningen indebærer, at malingen har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer i luften. Det er din garanti for at produktet er fri for afgivelse af kemiske stoffer efter maksimalt 10 dage.

Toning:
Hvis du køber malingen i en fysisk Bilka butik, så kan vi tone den for dig i mere end 6000 forskellige farver.

Anvendelse:
Er specielt udviklet til vægge i vådrum som f.eks. køkken og bad – dog ikke direkte i vådzonen. Kan også anvendes i andre rum, hvor der ønskes en robust maling med lidt højere glans.

Forbehandling:
Overfladen skal være tør, fast, ren og afsmitningsfri. Snavsede og tidligere malede flader rengøres med malegrundrens og eftervaskes med rent vand. Smittende og sugende flader grundes med forankringsgrunder.

Påføring:
  • Malerrulle

  • Syntetisk pensel

  • Airless sprøjte

Faremærkning

ADVARSEL: H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Se mere