Tendens hammerlack effect olie sort

Direkte på rust
Blank metalmaling med hammerlak-effekt, som også kan anvendes direkte på rustne overflader. Malingen kan brug...
Læs mere

-

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Blank metalmaling med hammerlak-effekt, som også kan anvendes direkte på rustne overflader. Malingen kan bruges både inden- og udendørs på alle overflader af jern eller stål, selv direkte på fastsiddende rust. For det bedste resultat anbefales 2 lag med let slib med fint sandpapir mellem hver påføring.

  •     God dækkeevne

  •     Langtidsbeskyttelse

  •     Robust overflade

  •     Direkte på rust


Fare:
H304
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate og propiconazole (ISO).
Kan udløse allergisk reaktion.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

Faremærkning

ADVARSEL: H226: Brandfarlig væske og damp. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Se mere