Tips til bryllupstalen
Tips til bryllupstalen

Talerækkefølge til bryllup

Skal man undgå at gøre sig upopulær hos brudeparret, er det vigtigt, at man overholder den uskrevne talerækkefølge. Der er nemlig regler for, hvem der må tale først.

Som ven eller familiemedlem til enten bruden eller brudgommen bør du rådføre dig med toastmasteren, hvis du er i tvivl om bryllupstalerækken. Lige til denne slags fester er det nemlig ikke god skik at holde en uanmeldt tale. Alt skal gerne planlægges ned til mindste detalje – det gælder også rækkefølgen af talerne.

Talerækken ved bryllupper

Hvordan er det nu lige, at talerækken følges korrekt til bryllupper. Her på siden får du det fulde overblik over, hvem der taler hvornår, og hvilke emner de forskellige talere traditionen tro vil komme ind på.

Bryllupper er traditionelt de fester, hvor der holdes allerflest taler. Det er derfor en rigtig god idé at udpege en toastmaster, der kan styre slagets gang og sørge for, at talerækken overholdes. Ønsker I at følge skik og brug, ligger det nemlig helt fast, hvem der taler hvornår.

Talerækken

  1. Værten (brudeparret) – Det er her gommen, bruden eller begge to byder velkommen til gæsterne. Det er her, hvor der skal oplyses om praktiske hensyn så som valg af toastmaster, toiletforhold, menu og eventuel rygepolitik.  
  2. Toastmasteren – præsenterer sig selv og beder alle, der ønsker at sige noget, melde sig hos ham. Det er meget almindeligt, at toastmasteren er en god ven af brudeparret, hvorfor det vil være naturligt, at toastmasteren selv har en tale. Den skal dog først komme senere, da denne tale kun bør bruges som oplysning om dagens forløb angående talerækken. 
  3. Brudens far – Her vil det være naturligt, at brudens far kommer ind på brudens barndom og glæden ved, at hun har fundet gommen, og han med glæde ”giver hende videre” til gommen.
  4. Gommen – Normalvis vil gommens tale omhandle en tak til dem som har hjulpet til med at arrangere festen, og især en tak til dem som har betalt, hvis ikke brudeparret selv har finansieret det hele. Herefter vil han som regel sende en hilsen til brudens forældre for at have skabt bruden, før han til sidst kommer med sin store kærlighedserklæring til bruden. 
  5. Forloveren – Det er hyppigst gommens bedste ven. Her er det oplagt at tale om deres fælles ungdom. Det er meget typisk, at forloverens tale er en blanding af at grille og hylde gommen. Dog slutter det altid af med en hyldest, hvor det vil være passende at hylde det nye liv, som han skal starte med sin brud.
  6. Gommens far – Rollen som gommens far indebærer oftest, at man vil bruge anledningen til at byde bruden velkommen indenfor i familien. Det er op til gommens far selv, alt efter hvem man er, hvordan man vil holde stilen. Det kan være ren kærligt, eller det kan gøres sjovt, hvor man i spøg ”advarer” bruden mod gommen.   
  7. Bruden – Bruden er normalvis den syvende i rækken, men hun kan dog vælge at holde sin tale som den allersidste. Det kan koordineres med toastmasteren. Hun vil almindeligvis bruge talen til at fortælle om de gode tider sammen med brudgommen, og hvordan de to mødtes. Det er også meget almindeligt, at hun kort nævner sine egne forældre, og at hun ser frem til at komme ind i svigerforældrenes familie. 

Herefter gives talerækken fri, men skal naturligvis aftales med toastmasteren.

Når I skal vælge en toastmaster, så tænk over, at det skal være en med et godt overblik, for der kan være meget koordinering med køkkenet for at sikre, at maden er varm, og at brudevalsen danses inden midnat. Det kan være en god idé at vælge toastmasteren allerede inden indbydelsen til brylluppet udsendes. På den måde kan toastmasteren på forhånd forberede de forskellige indslag, og gæsterne ved, hvem de skal henvende sig til – også hvis de har planlagt et stort indslag, som kræver noget mere koordinering med køkkenet.