ECOstyle

Myrefri Kvik pulver til udstrøning 500 g

Bekæmper hurtigt og effektivt hele myreboet 500 g
Klar til brugBekæmper hurtigt og effektivt hele myreboetAnvendes direkte mod myreboet og myrestier i og omkri...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

  • Klar til brug

  • Bekæmper hurtigt og effektivt hele myreboet

  • Anvendes direkte mod myreboet og myrestier i og omkring

huset, f.eks. langs paneler i alle husets rum, langs husmuren
udenfor, havegange, terrasser m.m.
  • Baseret på det naturlige aktivstof pyrethrum, som er et udtræk fra krysantemumblomsten og hurtigt nedbrudt.


Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse

Faremærkning

ADVARSEL: H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P391: Opsaml udslip.Udslip opsamles. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i relevant affaldsbeholder - se emballage.
Se mere