Gori Fjern belægninger extra 2,5 liter

Rens til udendørs træværk
GORI Fjern Belægninger Extra er et effektivt rense og blegemiddel til udendørs træværk og træoverflader som b...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

GORI Fjern Belægninger Extra er et effektivt rense og blegemiddel til udendørs træværk og træoverflader som beklædning, træterrasser, plankeværk, havemøbler og lignende. Er desuden velegnet til mineralske overflader som puds, murværk og havefliser. GORI Exstra er klar til brug og rengør overflader, fjerner belægninger og bleger misfarvninger.

GORI Fjern Belægninger Extra må ikke anvendes i svømmebassiner, fuglebade, akvarier og lignende.

Rækkeevne
10-30 m 2/ltr. afhængig af underlagets sugeevne.

Anvendelsesområde
Alle udendørs træoverflader fx beklædning, træterrasser, plankeværk, havemøbler
m.m. Også velegnet på mineralske overflader som puds, murværk og havefliser.

Forbehandling
Løst snavs børstes af og tykke lag af belægninger fjernes. Overfladen rengøres med GORI Trævask.

Behandling
Fugt området som skal behandles. Påfør GORI Fjern Belægninger Extra - stærkt angrebne områder gennemvædes. Under påføring/bearbejdning skummer produktet op. Når skumningen er ophørt, skrubbes området med en stiv børste. Efter ca. 15 minutters virketid afvaskes med rigeligt vand. Når overfladen fremstår tør kan malebehandling foretages.
Træfugtighed: Vinduer max 15% øvrigt træværk max 18%.

Påføring
Børste, svamp, pensel, vandkande eller havesprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 50 C og den relative luftfugtighed under 80%.

Rengøring af værktøj
Vand

Faremærkning

FARE: H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H315: Forårsager hudirritation. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Se mere