Gori 608 vinduesmaling 2,5 liter - RAL 9010

Kan tones i butik
Anvendelsesområde Til ud- og indvendig side af vinduer og yderdøre, som er grundede, vacuumimprægnerede elle...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Anvendelsesområde
Til ud- og indvendig side af vinduer og yderdøre, som er grundede, vacuumimprægnerede eller tidligere malebehandlede.

Forbehandling
Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger behandles med GORI Fjern Belægninger.
Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.
Hvis træet er meget snavset kan det evt. rengøres med en højtryksrenser med moderat tryk.
Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI I l .
Tryk- eller vacuumimprægneret samt eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.
Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 608.

Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4-6 uger bør afrenses med GORI Trævask. Ved eksponering over længere tid skal fladerne slibes eller skures med en stiv børste samt afvaskes med GORI Trævask.

Vinduer af eksotisk træ eller som tidligere er oliebehandlede, grundes med DYRUP Spærregrunder for at sikre mod farvegennemslag fra vandopløselige træindholdsstoffer. På jern fjernes alt løstsiddende rust til ren og fast bund, og der grundes med DYRUP Rust Grunder.

Behandling
Påfør 2-3 x GORI 608, levetiden øges ved flere lag. Endetræ skal mættes og kan kræve flere behandlinger.

Fortynding
Bør ikke fortyndes.

Tørretid: Ca. 1 time (Gennemtør ca. 1 uge).

Overmalbar: Efter ca. 4 timer.

​​Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter alt efter underlagets sugeevne.

Faremærkning

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P273: Undgå udledning til miljøet. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i relevant affaldsbeholder - se emballage.
Se mere