Handyman

Handymand Transparent Træolie

Transparent træbeskyttelse til udendørs brug.
Alkydbaseret olie med indhold af planteolier og aktive stoffer. Olie til udendørs træværk. Dette produkt er u...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Alkydbaseret olie med indhold af planteolier og aktive stoffer. Olie til udendørs træværk. Dette produkt er udviklet til udendørs brug. Træolien giver beskyttelse samt hindrer udtørring af træet

Faremærkning

FARE: H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Se mere