FAXE

FAXE uderens 2 - 1 liter

Uderens 2 bleger og neutraliser overfladen
FAXE Uderens 2 bleger og neutraliser overfladen (Trin 2). FAXE Uderens 2 indgår i et system med 2 aktive reng...
Læs mere

Beskrivelse

FAXE Uderens 2 bleger og neutraliser overfladen (Trin 2). FAXE Uderens 2 indgår i et system med 2 aktive rengøringsmidler for ubehandlede eller olierede træoverflader, som anvendes umiddelbart efter hinanden. FAXE Uderens 1 dybderenser snavs, grå indfarvninger og korrosionspletter, rester af forvitrede oliebehandlinger og belægninger. FAXE Uderens 1 løsner fedt og snavs med dybdevirkning, FAXE Uderens 2 neutraliserer rester af FAXE Uderens 1 og lysner træet. Uderens 1 og 2 bør ikke anvendes på glas eller glaserede overflader.

Fare:

  • H302/312 Farlig ved indtagelse eller hudkontakt.

  • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.


Se datablad www.dgoffice.net/(S(kvnxpx2yyoqxli3lunvz13mv))/SDS_GetFile.aspx?SDSId=2864&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=6
Se mere

Specifikationer

ID
25364700000-EA
Varenummer
100407049
Se mere