FAXE

FAXE uderens 1 - 1 liter

Uderens 1 renser og fjerner gammel olie
FAXE Uderens 1 renser og fjerner gammel olie (Trin 1). FAXE Uderens 1 indgår i et system med 2 aktive rengøri...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

FAXE Uderens 1 renser og fjerner gammel olie (Trin 1). FAXE Uderens 1 indgår i et system med 2 aktive rengøringsmidler, for ubehandlede eller olierede træoverflader, som anvendes umiddelbart efter hinanden. FAXE Uderens 1 dybderenser snavs, grå indfarvninger og korrosionspletter, rester af forvitrede oliebehandlinger og belægninger. FAXE Uderens 1 løsner fedt og snavs med dybdevirkning, FAXE Uderens 2 neutraliserer rester af FAXE Uderens 1 og lysner træet. FAXE Uderens 1 og 2 bør ikke anvendes på glas eller glaserede overflader.

Fare:

  • H290 Kan ætse metaller.

  • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.


Se datablad www.dgoffice.net/(S(0kpbwgos4wawib10lri4hsu2))/SDS_GetFile.aspx?SDSId=3052&AutoResolve=True&RegulationLanguageId=6

Faremærkning

FARE: H290: Kan ætse metaller. H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Se mere