Bilka Plus privatlivspolitik

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din oprettelse og brug af dit Bilka Plus medlemskab (i det følgende ”Bilka Plus”).

Bilka Plus er en digital service i Salling Group ligesom vores mange andre webshops, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

Bilka Plus er et kundeprogram, hvor du som medlem kan få adgang til en række fordele, fx praktiske funktioner, særlige rabatter, services, klubber, tilbud, konkurrencer m.m. (samlet ”Fordele”).

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter, hvad du klikker på, og hvornår data om aktivering af tilbud og brug af funktioner på vores hjemmesider/webshops og apps (”Digital Adfærd”).

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som omfatter dine køb i vores fysiske butikker, hvad du har købt, og hvornår købet er foretaget (”Købshistorik”).

I det følgende anvendes begrebet direkte markedsføring om mails, sms og andre former for elektronisk post direkte til dig, som indeholder tilbud eller anden markedsføring af vores brands og produkter (”Direkte Markedsføring”)

Du kan finde de øvrige vilkår for Bilka Plus her              

1.      Dataansvarlig og kontaktoplysninger.

2.      Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

3.      Kategorier af personoplysninger.

4.      Kategorier af modtagere.

5.      Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS.

6.      Opbevaring af dine personoplysninger.

7.      Målretning af indhold i app og direkte markedsføring.

8.      Tilbagekaldelse af samtykke.

9.      Dine rettigheder.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Du kan også kontakte os på: www.gdpr.sallinggroup.com

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

1. Oprettelse og administration af dit medlemskab, så du kan bruge de Fordele, som dit medlemskab giver adgang til, herunder målrettede personlige Fordele i appen

2. Målretning af direkte markedsføring, hvor du samtykker til dette. Se også vores privatlivspolitik for direkte markedsføring her, som vi også henviser til, når du samtykker til modtagelse af direkte Markedsføring.

3. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser.

4. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

5. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring

6. Udarbejdelse af statistik til intern analyse for at forbedre og udvikle vores, butikker, tjenester og produkter

7. Deling af oplysninger om din Bilka Plus bruger med din Salling Group Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik - herunder til brug for målretning af annoncering på digitale medier, som f.eks. Facebook, Instagram, YouTube mv.

8. Vi analyserer din Købshistorik fra dine køb online og i vores fysiske butikker samt din Digitale Adfærd for at kunne målrette og vise tilbud og andet indhold i fx Bilka Plus. Vi analyserer kun oplysninger fra de Services, som din Salling Group Profil er tilknyttet.

9. Vores behandling af dine maskerede betalingskortoplysninger med henblik på, at du kan foretage køb uden at indtaste dine betalingskortoplysninger igen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af dit medlemskab på de nævnte Bilka Plus vilkår, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad. 2. Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger for at målrette Direkte Markedsføring til dig, hvor du har samtykket til modtagelse af Direkte Markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne sende servicemeddelelser og lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 4. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 5. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 (c)
 • Ad. 6. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores butikker, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 7. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 8. Vores legitime interesse i at målrette tilbud og andet indhold til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 9. Vores legitime interesse i at behandle dine maskerede betalingskortoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

 

3. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Oplysninger tilhørende din Salling Group Profil, dvs. loginoplysninger (e-mail adresse), kontaktoplysninger og dit unikke medlems-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til Bilka Plus (samlet ”Stamdata"). 
 • Andre oplysninger, som du indtaster i app’en til brug for dit Bilka Plus medlemskab, herunder i forbindelse med tilmelding til klubber, f.eks. navn og fødselsdato på dine børn i Billies Bedste Børneklub mv.
 • Din Digitale Adfærd fra din brug af Bilka Plus og de services, som din Salling Group profil er tilknyttet https://sallinggroup.com/salling-group-profil
 • Din Købshistorik, fra dine køb i Salling Groups fysiske butikker, dvs. Bilka, føtex, Netto, BR, Salling, Carls Jr., og Starbucks, hvis du har tilknyttet et betalingskort til dit Bilka plus medlemskab, da vi således registrerer dine køb foretaget via det pågældende kort.
 • Din Købshistorik, fra dine køb via Salling Groups hjemmesider og apps (webshops), hvor din Salling Group Profil er tilknyttet. Det vil bl.a. fremgå af privatlivspolitikken for den pågældende hjemmeside eller app, om du der bruger din Salling Group Profil som login.
 • Oplysninger om din Købshistorik i Salling Groups fysiske føtex, Bilka og Netto butikker.
 • Maskerede betalingskortoplysninger
 • Dit unikke-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til dit Bilka Plus medlemskab. Det anvendes til at identificere dig som medlem, når du handler i en af vores fysiske butikker 

Se også privatlivspolitikken for din Salling Group Profil. 

 

Bemærk, at selvom du indtaster dine kortoplysninger i app’en, lagres oplysningerne ikke hos os, og vi har ikke adgang til dem. Oplysningerne overføres krypteret direkte til Storebox, som er en del af Nets, hvor betalingskortet får tilknyttet et unikt ID, så du via dit betalingskort automatisk får indløst rabatter og andre fordele, når du handler i butikken.

4. Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support
 • Andre modtagere i det omfang dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav

 

5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som medfører overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Indien
 • Microsoft Corporation - USA
 • Cheetah: Har hovedsæde i USA, og der kan ske behandling af personoplysninger som led i supportering i: Indien, Costa Rica, Kuala Lumpur, Filippinerne
 • Facebook: Har hovedsæde i USA
 • Google (YouTube): Har hovedsæde i USA
 • Sprinting Software ApS: Serbien

 

Det er kun din brug af app’en – dvs. det, du klikker på –  vi deler med Facebook og Google. Det gør vi udelukkende for at sikre, at det indhold, vi deler med dig (tilbud og andre Fordele), er så relevant som overhovedet muligt. Oplysningerne sendes i anonym form, og vi deler ikke andre oplysninger, heller ikke kortoplysninger eller eksempelvis købshistorik, med Facebook eller Google.  

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Microsoft Corporation - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Cheetah – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Google LLC – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Facebook Inc – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Sprinting Software ApS - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
   

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • De personoplysninger  du indtaster i app’en gemmes, indtil du melder dig ud af Bilka Plus
 • Hvis du melder dig ud af klubben Billies Bedste Børneklub, sletter vi oplysninger om dit barns fødselsdag og navn

Følgende oplysninger opbevares i din Salling Group Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen:

 • Din Digitale Adfærd
 • Din Købshistorik
 • Dit unikke-ID
 • Dokumentation for at vi kan behandle dine personoplysninger
 • Dokumentation for markedsføringssamtykket

 

7. Målretning af indhold i app og direkte markedsføring

Vi analyserer din Købshistorik og din Digitale Adfærd for at kunne målrette indhold i app’en og direkte markedsføring ud fra dine personlige præferencer.

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Nogle af vores behandlinger af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Se afsnittet om formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger ovenfor.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet hertil.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

3. Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside: Bilka Plus privatlivspolitik (GDPR)

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.