Reklamationspolitik

Generelt

I overensstemmelse med købelovens regler har du som forbruger 24 mdr. reklamationsret. Varer med begrænset levetid er ikke omfattet af de 24 mdr. reklamationsret, men begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Reklamation

Hvis du opdager en fejl eller mangel på dit produkt, skal du snarest muligt og indenfor rimelig tid kontakte butikken. Reklamationen skal altid rettes til butikken, medmindre andet er aftalt ved købet. Er varen købt på Bilka.dk, kan du reklamere på en af følgende måder:

  • Henvend dig i din lokale Bilka. Det er vigtigt, at du medbringer din kvittering/fakturakopi, når du reklamerer ude i varehuset. 
  • Du kan kontakte kundeservice og indberette fejlen. Vi har brug for ordrenummer, fejlbeskrivelse samt billede eller video af fejlen for at vi kan hjælpe dig. 

Lider varen af en fejl eller mangel, vil vi sørge for at reparere varen eller alternativt foretage en omlevering, hvis dette ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for butikken. Reparationer sker altid via autoriserede værksteder og fagfolk. Såfremt fejlen eller manglen er dækket af reklamationsretten, har reparationen ingen omkostninger for dig som kunde.

Hvor dækker reklamationsretten ikke

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en fejl eller mangel, hvis fejlen fx skyldes slitage, ukorrekt brug (fx i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (fx lynnedslag, tab, slag, væske eller fugt). I disse tilfælde skal du selv afholde omkostningerne i forbindelse med undersøgelse af produktet samt en eventuel reparation.

Undersøgelsesgebyr

I forbindelse med undersøgelse af dit produkt har butikken ret til at opkræve et undersøgelsesgebyr, såfremt fejlen ikke er omfattet af reklamationsretten (jf. ovenstående). Størrelsen af gebyret afhænger af hvilket produkt, der er tale om og det vil fremgå på den reparationsnota, du skriver under på ved indlevering af produktet i butikken.

Selve indleveringen af reklamationen

Er varen købt i Bilka varehus, bliver reklamationen håndteret af servicecenteret i den butik, du henvender dig i. Du kan henvende dig frit i den Bilka, der passer dig bedst. Hvis varen er købt via Bilka.dk, skal du kontakte Bilka.dk med din reklamation.
Husk at medbringe bon. Uden bon kan vi ikke tage imod din reklamation.

Reparationsnota

Når du indleverer dit produkt til reparation, vil du få udleveret en reparationsnota, som du skal underskrive. Læs grundigt hvad der står, så du er bekendt med, hvad du skriver under på og spørg personalet, hvis du ikke forstår, hvad der menes med det.

Låneprodukter

Størstedelen af vores butikker kan på nogle produkter tilbyde et låneprodukt, mens din vare er til reparation. Spørg der, hvor du indleverer varen om dette er muligt i dit tilfælde. Hvis du låner et produkt, skal du udfylde en udlånsblanket. Låneproduktet skal returneres i samme stand, som da du fik det udleveret. Afleveres låneproduktet ikke retur, vil butikken gøre krav på beløbet tilsvarende låneproduktets værdi. Dette vil ske gennem vores inkassoafdeling

Ekstra god service

De første 14 dage: Konstaterer du en fejl eller mangel indenfor de første 14 dage fra købsdatoen, tilbyder vi at ombytte produktet for dig. Fejlen eller manglen skal være omfattet af reklamationsretten for at dette tilbydes.

Maksimal reparationstid er afhængigt af hvilken fejl eller mangel dit produkt har og hvilken eventuel reservedel der skal skaffes. Ud fra dette kan reparationstiden variere. Reparationstiden vil maksimalt udgøre 30 dage, fra den dag du har indleveret produktet til reparation.

Dog vil din sag i de fleste tilfælde blive løst hurtigere. Der tages forbehold ved helligdage. Undtaget de 30 dage er varer indsendt til reparation, men som ikke er dækket af reklamationsretten, fx hvor selvforskyldte skader erkendes. På disse sager gives der ingen maksimal reparationstid. På selvforskyldte skader opkræves et gebyr på kr. 500.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores håndtering eller afgørelse af en sag, kan du som forbruger altid henvende dig til forbrugerklagenævnet.