Konkurrencebetingelser

Vind et gavekort på 1000 kr. til Bilka

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om ét gavekort på 1000 kr. til Bilka, som udloddes i forbindelse med Bilkas Julekatalog. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra d. 28. november 2023 kl. 8.00 til 30. november 2023 23.59. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes 10 vindere af ét gavekort på 1000 kr. - dog senest d. 4. december 2023.

De heldige vindere modtager ét gavekort på 1000 kr. til Bilka. Præmien har en samlet værdi 1000 kr. og præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Der udloddes i konkurrencen i alt 10 præmier til den anførte værdi. Der udloddes 5 gavekort til den anførte værdi på Bilkas Facebook side og 5 gavekort af den anførte værdi på Bilkas Instagram side. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

 

2. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

3. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du svare på spørgsmålet på Bilkas Facebook eller Instagram side.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter d. 30. november 2023 kl. 23.59 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

4. Udvælgelse af vinder

Vinderne findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret på spørgsmålet. Vinderne kontaktes via deres svar på Facebook og Instagram. Herefter skal vinderne oplyse navn og adresse, og så sender Bilka præmien til deres privatadresse. Svarer vinderen ikke inden 7 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Bilka, så forbeholder Bilka sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Bilka må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Når vinderen overfor Bilka har oplyst navn, adresse og e-mail, videregives disse oplysninger til Bilka Marketing, som står for yderligere kontakt til vinderen.

 

5. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

 

6. Privatlivspolitik

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger her