Konkurrencebetingelser

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos Bilka

Læs Bilkas privalivspolitik.

Disse betingelser gælder i det omfang, der ikke er angivet noget særligt i den konkrete konkurrenceannonce. Det vil sige, at disse betingelser gælder sammen med den konkrete annonceartikel. Læs derfor begge grundigt.

Formålet med konkurrencen er at markedsføre Bilka samt eventuelle samarbejdspartnere.

Ved de fleste tilfælde skal man være over 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Bilka, medmindre andet er beskrevet. Bilka forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Bilkas ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Bilka forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel Bilka.dk som andre medier, som Bilka anvender. Dog oplyses der kun vindere på konkurrence med 10 vindere eller færre. Hvis der er flere vindere i samme konkurrence, forbeholder Bilka sig retten til ikke at offentliggøre dem.

Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver Bilkas ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier kan Bilka kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

Ansatte i Salling Group og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Bilka, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettigdigt og kan godkendes. I en konkurrence, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Bilka sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.

Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Bilka kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i varehusene, pr. telefon, e-mail, post etc.

Bilka kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. bilka.dk, kupon i avisen eller varehuset, Facebook ect.

Konkurrencedeltagere accepterer, at Bilka må eksponere navn og by på Bilkas platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Bilka er man indforstået med konkurrencereglerne.

Bilka forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Bilkas afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Evt. klager over konkurrencer skal rettes til Bilka Kundesupport her.