Konkurrencebetingelser

Vind en K-pop præmie pakke

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

  1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om en K-pop præmie pakke, som udloddes i forbindelse med konkurrencen. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

 

Konkurrencen kører fra d. 14/6-2024 til d. 28/6-2024 kl. 10.00. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes én vinder – dog senest d. d. 28/6 -2024 kl. 16.00

 

Den heldige vinder modtager en K-pop præmie pakke med forskellige K-pop produkter. Præmien har en samlet værdi 1.712,- Der udloddes i konkurrencen i alt én præmie til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

 

  1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

  1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du følge Bilkas TikTok profil, samt svare på spørgsmålet angivet i copy.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter d. 28/6-2024 kl. 10:01 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

  1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret på spørgsmålet samt følger Bilkas TikTok profil. Vinderen kontaktes direkte i kommentarfeltet, med henblik på udlevering af præmien,  og offentliggøres på Bilkas TikTok profil. Har vinderen ikke svaret inden 2 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Bilka, forbeholder Bilka sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Bilka må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien.

 

  1. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka.

 

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

 

Konkurrencen ikke er ikke associeret med- eller sponsoreret af TikTok