Privatlivspolitik

Kundeundersøgelser i Bilka Plus

LÆS PRIVATLIVSPOLITIKKEN GRUNDIGT IGENNEM, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

Privatlivspolitik

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

 

Du kan altid kontakte os via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrencer, såfremt du ønsker at deltage heri, herunder udtrækning af og henvendelse til vindere af gavekort eller vouchers.
 • For at kunne optimere vores services på baggrund af vores kunders meninger og holdninger

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
 • Vores legitime interesse i at kunne optimere vores services på baggrund af vores kunders meninger og holdninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger herunder mailadresse.
 • Almindelige personoplysninger som svar på spørgeskemaer, hvor vi blandt andet kan bede dig om at oplyse din alder, dit køn, din husstandssammensætning, alder på eventuelle børn i husstanden, din arbejdsmæssige situation, uddannelse, købspræferencer, indkomst samt hvilket område du bor i og lignende oplysninger.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi vil efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support af kundeundersøgelsen
 • IT leverandører som led i at udføre analyse og statistik af besvarelserne

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Din e-mail har du afgivet i forbindelse med oprettelsen af din Salling Group Profil. Alternativt taster du den selv ind.

De personoplysninger, vi indsamler som led i kundeundersøgelsen, stammer fra dig selv. Oplysningerne har du bl.a. afgivet i forbindelse med besvarelse af kundeundersøgelsen og dermed deltagelse i konkurrencen.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Din e-mail adresse opbevarer vi indtil du ikke længere har en Salling Group Profil. Læs mere herom i privatlivspolitikken for Salling Group Profilen her.
 • Din besvarelse ifm. kundeundersøgelsen vil blive slettet så snart vinderen er fundet.
   

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Salling Group via https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen/lodtrækninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da 

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

 

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

 

 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
   

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.