PRIVATLIVSPOLITIK v/aldersgodkendelse

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med at du benytter dig af automatisk aldersgodkendelse i selvscanningskasserne.

 

1.      Dataansvarlig og kontaktoplysninger.

2.      Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

3.      Kategorier af personoplysninger.

4.      Kategorier af modtagere.

5.      Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS.

6.      Opbevaring af dine personoplysninger.

7.      Dine rettigheder.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

 

Du kan også kontakte os på: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

 

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dit billede med henblik på at sikre overholdelse af aldersgrænse ved salg af varer med aldersbegrænsning

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6 (c), idet vi ved behandlingen opfylder vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen.

 

3. Kategorier af personoplysninger:

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

Dit billede

 

4. Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

IT leverandører som led i drift og support

 

5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Data bliver overført til England i forbindelse med behandlingen.

Overførselsgrundlaget er:

EU kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 45.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dit billede i de få sekunder det tager for løsningen af vurdere om du er over eller under 25 år. Derefter slettes dit billede.

 

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, som vi skal oplyse dig om. Da den behandling der sker af dit billede foregår i et meget begrænset tidsrum (få sekunder), og da billedet der tages af dig slettes med det samme, vil vi ved en anmodning om indsigt ikke kunne udlevere det billede der bliver taget af dig, ligesom vi allerede vil have slettet billedet, hvis du benytter dig af retten til at blive glemt.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

 

  1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

Det bemærkes at billedet slettes efter få sekunder, hvorfor en indsigtsanmodning ikke vil kunne efterkommes på normal vis.

 

  1. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

Det bemærkes at billedet slettes efter få sekunder, hvorfor en berigtigelsesanmodning ikke vil kunne efterkommes på normal vis.

 

  1. Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

Det bemærkes at billedet slettes efter få sekunder, hvorfor en anmodning om sletning ikke vil kunne efterkommes på normal vis.

 

  1. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

Det bemærkes at billedet slettes efter få sekunder, hvorfor en begrænsningsanmodning ikke vil kunne efterkommes på normal vis.

 

  1.  Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Det bemærkes at eftersom billedet slettes efter få sekunder, hvorfor behandlingen reelt ophører der, og der vil ikke foretages en behandling at gøre indsigelse imod. Du kan undlade at bruge den automatiske aldersverifikation ved kassen, og i stedet få din alder vurderet på almindelig vis via en Bilka-medarbejder.

 

  1. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

 

Det bemærkes at billedet slettes efter få sekunder, hvorfor der ikke eksisterer data at overføre.

 

  1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

  1. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være den tilgængelige på bilka.dk:

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.