Træguide til Jungle Gym legetårne

Bliv klogere på naturlige afvigelser og skader på træ

Træ er et naturligt materiale

Dit Jungle Gym legetårn er fremstillet af træ - et naturprodukt, der arbejder afhængigt af temperatur og luftfugtighed. Det betyder, at træet vil udvide sig i perioder med høj luftfugtighed og trække sig sammen i perioder med lav luftfugtighed, hvilket kan give vindridser og revner i overfladen. Dette er uden betydning for træets holdbarhed og ikke reklamationsberettiget.

Træ har derudover mange egenskaber. De fleste egenskaber og kendetegn dannes under træets vækst. Mange af egenskaberne er specifikke for træarten, mens andre kan skabes eller påvirkes af miljøet og vejret. Nedenfor har vi listet nogle typiske egenskaber og -kendetegn for trykimprægneret fyrretræ for at hjælpe til at forstå, hvordan træ arter sig, også efter det er fældet og bearbejdet. Nedenstående egenskaber og kendetegn er ikke reklamationsberettiget, idet disse anses for naturligt forekommende.

Hvordan kan du forvente, at træet ser ud ved levering

Skimmel på trykimprægneret træ

En af de mest forekommende egenskaber ved træ er skimmel og mug, som er årlig tilbagevendende, når foråret melder sig og temperaturen stiger. 

Mørkfarvende skimmelsvampe kan angribe trykimprægneret træ såvel som ikke imprægneret træ, der har mere end ca.17 % træfugtighed og ved temperaturer fra 0º C til ca. 50º C. Risikoen for disse angreb stiger med højere temperaturer (indtil ca. 30º C), længere lagringstid og lav vindhastighed. De benyttede og godkendte imprægneringsmidler er normalt ikke effektive mod angreb af skimmelsvampe. Tilsætning af særlige skimmelhindrende additiver til imprægneringsvæsken kan i nogen tid forbedre lagerstabiliteten for fugtigt imprægneret træ, men ikke eliminere angreb af skimmelsvampe. Skimmel fremkommer normalt på lagret træ, før det tages i brug. Den ses sjældent på imprægneret træ, som er taget i brug.

Hvis fugtigt træ i længere tid er omgivet af fugtig luft - især stillestående, opstår der på overfladen hurtigt en begroning af mug svampe, der ses som en fnugget belægning i grønne, rødlige eller sorte kulører. Angrebet medfører normalt ingen dybtgående misfarvning i træet, og det kan normalt fjernes ved udtørring og aftørring eller afvaskning. Mug svampe er uskadelig for træet, men indikerer, at træet er fugtigt. Skimmel og mug fjernes bedst med enten Atamon eller Klorin.

Hvad er træskader?

Træskader er som ordet siger skader på træet, der som udgangspunkt er forvoldt af noget udefrakommende. Det kan være transportskader forvoldt af en truck eller lignende eller flækninger på tværs eller på langs, hvor træet er beskadiget i en sådan grad, at det ikke længere kan anvendes til samling af legetårnet.

Skader kan i nogle tilfælde også relateres til træets egenskaber, såfremt skaden har styrke eller konstruktionsmæssig betydning. Det kan i meget sjældne tilfælde være råd eller knastudfald i en sådan grad, at træets styrke og konstruktionsmæssige betydning kommer i fare.

OBS! Kontrollér altid træet for skader inden samlingen påbegyndes, da skader på ibrugtaget træ ikke er reklamationsberettiget.

Hvad gør jeg, hvis mit træ har skader ved levering?

Tag et billede af skaden med din mobiltelefon eller tablet og send det til vores kundeservice med angivelse af dit ordrenummer samt en kort beskrivelse af skaden. Vores kundeservice vil herefter hurtigst muligt behandle din reklamation, og såfremt den er berettiget sørge for, at der bliver fremsendt nyt træ, så samlingen af legetårnet kan fortsætte hurtigst muligt.