Sikkerhed og regler for Jungle Gym legetårne

Gode råd om brugen og sikkerheden af Jungle Gym legetårne

Regler om legetårne i haven

Inden du opsætter dit legetårn, bør du tjekke følgende, som kan være til hinder for, at dit legetårn er lovligt opstillet:

  • Lokalplan og servitutter
  • Afstand til skel og samlet højde på legetårnet

Legetårne har igennem mange år været et populært legetøj i haven til aktive børn. Både opsætningen og den efterfølgende leg skal gerne være en fornøjelse for både børn og voksne. Derfor anbefaler vi, at du inden legetårnet samles tjekker, om der er i din lokalplan er nogle hindringer for, at du kan opsætte et legetårn i haven. Den generelle regel er, at den maksimale højde må være 2,5 meter placeret minimum 2,5 meter fra skel. Er legetårnet højere eller har du brug for at gå tættere til skel, anbefaler vi, at du forhører dig med naboen for at undgå eventuelle efterfølgende stridigheder.

 

Jungle Gym er udviklet til børns leg

Alle Jungle Gym legepladser leveres med specialudviklede komponenter med henblik på at maksimere produktsikkerheden. Elementer som kapper til at dække skruehoveder, Bumper Pad™ (beskyttelsespude, som monteres på udsatte steder), Safety Ball (eller Safety Mesh), håndgreb og forankringer er standardelementer i vores pakker, så du kan føle dig tryg, mens børnene leger frit.

Jungle Gym's solide tilbehør er vejr- og UV-bestandige og har afrundede kanter og hjørner. Der anvendes altid materialer og overflader, der er skånsomme for børnenes hænder, og som giver et godt greb.

 

Sikkerhedsafstand

Sikkerhedsafstanden er altid 2 meter rundt om legetårnet. Vær derfor opmærksom på denne, inden legetårnet placeres. 


Placer legepladsen på et ikke-asfalteret stabilt underlag, såsom græs eller et fast lag af sand. Anbring ikke legepladsen på asfalt, grus, beton eller andre hårde underlag.

Jordoverfladen skal være plan. Hvis legepladsen opstilles på hældende grund, er der risiko for, at den begynder at hælde eller “trække sig skæv”. Hvis legepladsen begynder at hælde, belastes alle forbindelser og sammenføjninger yderligere, og med tiden vil disse løsne sig og svigte.

Sikkerhedszonen strækker sig 200 cm ud fra legepladsen til alle sider. Fald på sådanne underlag kan føre til personskade. Anbring om nødvendigt et absorberende underlag af løst materiale, f.eks.:

  • Træflis 50 cm
  • Fint grus 50 cm
  • Groft sand 50 cm
  • Træspåner 50 cm
  • Græs

I sikkerhedszonen må der ikke forefindes nogen former for konstruktioner, hegn, garager, huse, overhængende grene, tørresnore, el ledninger eller andre genstande, der kan nedsætte sikkerheden.

Opstil legepladsen, så den ikke står i vejen for stier eller gennemgange.

Følg de sikkerhedsinstruktioner, der følger med Jungle Gym kit sættet. 

Du kan desuden læse mere uddybende sikkerhedsinstruktioner på Jungle Gym's hjemmeside.