Konkurrencebetingelser

Vind præmier i forbindelse med Live Shopping d. 9. maj 2023

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

  1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om diverse præmier, som udloddes i forbindelse med Bilkas Live Shopping event. Præmierne er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

 

Konkurrencen kører under Live shopping eventet fra kl. 19.30 tirsdag d. 9. maj. I løbet af eventet udtrækkes én vinder pr. præmie – seneste kl. 20.30.

 

Den heldige vinder af en af de fem konkurrencer, modtager den præmie, som vedkommende har vundet ved at deltage i den pågældende konkurrence. Eksempelvis hvis vedkommende har deltaget i konkurrencen 1, vil vedkommende kunne vinde præmie 1. Her er præmiernes værdi også angivet.

Konkurrence

Beskrivelse

Værdi

1

Gavekort

500

2

Gavekort

500

3

Gavekort

500

4

Gavekort

500

5

Gavekort

1.000

 

Der udloddes én præmie for hver af de fem konkurrencer til de anførte værdier. Da der er tale om præmier, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

 

  1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Bilka forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 

  1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du skrive det pågældende ord eller sætning, der nævnes under Live Shopping Eventet.  

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter eventet er afsluttet er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

  1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har svaret rigtigt på spørgsmålet. Vinderens navn nævnes Live af værterne i løbet af Eventet. Og derudover kontaktes vinderen i Messenger, med henblik på udlevering af præmien. Vi skriver dog i kommentarfeltet at vinderen vil modtage en besked, så vinderen er opmærksom på det. Har vinderen ikke svaret inden 7 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Bilka, forbeholder Bilka sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Bilka må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. I forbindelse med afhentning af præmier kan Bilka kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

 

  1. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka.

 

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

 

De fire konkurrencer er arrangeret i samarbejde med vores leverandører.

Evt. klager over konkurrencer skal rettes til Bilka Kundesupport her.

  1. Privatlivspolitik

Deltagelse medfører behandling af dine persondata. Du kan læse mere om det i vores privatlivspolitik her