Konkurrencebetingelser

Vind en PS5.

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

  1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, med mindre andet er tilkendegivet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra d. 4. november til 11. november. Vinderen trækkes på d. 14. november.

Der udloddes i konkurrencen en PS5 til en værdi på 4.899 kr.

Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

 

  1. Hvem kan deltage?

For at deltage i konkurrencen skal du besvare spørgeskemaet i din mail fra Billies Bedste Børneklub, eller ved at tilmelde dig klubben og besvare spørgeskemaet i velkomstmailen.

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Derudover skal man være tilmeldt Bilka Plus og have registeret et betalingskort for at deltage samt have accepteret at modtage markedsføring fra Bilka. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil vedkommende automatisk miste retten til en præmie.

 

  1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du være medlem af Billies Bedste Børneklub, og besvare spørgeskemaet i din mail. Hvis du er ny kunde og tilmelder dig klubben finder du spørgeskemaet i din velkomstmail.  

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang om dagen, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter konkurrencens udløb er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

  1. Udvælgelse af vinder

Der trækkes én vinder, som findes ved hjælp af et simpelt tilfældigt udtræk af dem, der deltager i konkurrencen. Vinderen vil som udgangspunkt få det oplyst direkte på mail, umiddelbart efter konkurrencen er slut. I sådan et tilfælde, hvis vinderen ikke har svaret inden 3 uger efter, at vinderen er blevet gjort opmærksom på, at vedkommende har vundet, forbeholder Bilka sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Bilka må kontakte dig vedr. udlevering af præmien.

 

  1. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, med mindre andet er angivet.

 

  1. Behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger som Bilka Plus medlem her.