Tendens metallic spraymaling 0,4 liter

Nem at påføre
Tendens metallic er en dekorativ spray til effektfuld forvandling. Anvendes på metal, træ, keramik, sten, ler...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Dokumenter Specifikationer

Beskrivelse

Tendens metallic er en dekorativ spray til effektfuld forvandling. Anvendes på metal, træ, keramik, sten, ler, glas, papir og plastik. Giver en flot overflade med metallic effekt.

Faremærkning

FARE: H222: Yderst brandfarlig aerosol. H223: Brandfarlig aerosol. H224: Yderst brandfarlig væske og damp. H225: Meget brandfarlig væske og damp. H226: Brandfarlig væske og damp. H228: Brandfarligt fast stof. H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Se mere