Tendens hegnsmaling

Transparent træbeskyttelse
Perfekt træbeskyttelse til hegn eller udhuse hvor der ønskes et transparent udseende. Ved en transparent træb...
Læs mere

Variantfarve -

Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Perfekt træbeskyttelse til hegn eller udhuse hvor der ønskes et transparent udseende. Ved en transparent træbeskyttelse fremhæves træets naturlige flotte struktur og åretegninger.

  • Tiksotrop konsistens (tykkere at arbejde med)

  • Ekstra UV-beskyttelse

  • Dybdevirkende og porrefyldende effekt

  • Vandfortyndbar


Voks-effekt:
Voksforsegling sikrer ekstra vandafvisning og smudsafvisning i den første tid. Dette kan ses som den vandafvisende ”perlende” effekt når regnen preller af i dråbeform.

Filmbeskyttelse:
Beskytter mod alger og svampeangreb

Anvendelse:
Træbeskyttelsen er kun til udendørs brug. Kan anvendes over på tidligere olie- eller vandbaserede træbeskyttelser. Træbeskyttelsen bør ikke anvendes på vandretliggende træværk og anbefales heller ikke til lærketræ.

Forbehandling:
Påføres på rent og tørt træværk. Blanke flader slibes matte. Hvis du maler på nyt træ bør du bruge en grunder med vandbaseret grundingsolie først. Dette gælder også for tidligere behandlet træværk der er tørt og nedslidt.

Påføring:
  • Pensel

  • Rulle

  • Sprøjte

Faremærkning

Ikke relevant: EUH208: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-<BR>3-on. Kan udløse en allergisk reaktion.
Se mere