DYRUP

Dyrup tagmaling 10 liter - sort

Ekstra lang holdbarhed og yder ekstra god beskytt...
Egenskaber og anvendelsesområdeAnvendes til tage af bølgeeternit, cementtagsten og tegl (kan ikke anvendes på...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Egenskaber og anvendelsesområde
Anvendes til tage af bølgeeternit, cementtagsten og tegl (kan ikke anvendes på skifer og skifereternit). Derudover til udendørs overflader af træ, mur, puds, beton, gasbeton og eternit, samt zink, galvaniseret jern og ”hård” PVC.God dækkeevne, diffusionsåben, alkali- og vejrbestandig. Hæfter på ikke-sugende bund og tåler rengøring.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:
- Underlaget skal være rent, tørt og fast.
- Taget behandles mod belægninger med DYRUP Tag & Murrens.
- Efter endt behandling rengøres taget med vand tilsat DYRUP Grundrens. Anvend en blød børste til rengøringen. Skyl efter med rent vand. - Tage: På asbestholdige tage skal der anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. Alt spildevand skal løbe igennem en plastpose med fine huller foroven så snavs, støv og skidt opsamles i bunden. Placér denne ved nedløbsrørets munding. Posen lægges efter endt arbejde i en tæt pose og bortskaffes som farligt affald på kommunens affaldsmodtagelse. Almindelig højtryksrenser må ikke anvendes på asbestholdige tage. Det er kun lovligt at anvende en godkendt højtryksrenser, som i lukket system opsamler og filtrerer rensevandet. Kontakt evt. kommunen om regler for afrensning af asbestholdige tage.
- Knækkede plader og sten udskiftes. - Når taget er rent og tørt (max. 15 % fugtighed) grundes en evt. sugende bund med DYRUP Puds Grunder, således at bunden fremstår ensartet mættet.
- Øvrige overflader: Alt løstsiddende materiale fjernes til fast bund, og overfladen rengøres med DYRUP Grundrens. Let smittende flader og stærkt sugende bund grundes med DYRUP Puds Grunder. Nyt ubehandlet træ grundes mod råd og svamp. På zink og hård PVC grundes med DYRUP Hæfte Grunder. Overflade temperaturen skal min. være 8 grader C. under påføring og tørring.
- 2 x DYRUP Tag

Berøringstør: Ca. 1 time.
Overmalbar: Ca. 2 timer.
Rækkeevne: Ca. 8-10 m²/liter.
Påføring: Pensel, Rulle eller Sprøjte.
Se mere