Borup

Borup skoletavlelak - 375 ml

Kan skrives på med bløde kridttyper (dem der smit...
Sort tavlelak der kan anvendes på glatte vægflader, døre, skabslåger m.m.Kan skrives på med bløde kridttyper ...
Læs mere

Beskrivelse

Sort tavlelak der kan anvendes på glatte vægflader, døre, skabslåger m.m.

Kan skrives på med bløde kridttyper (dem der smitter af på hænderne). Advarsel:

  • H226 Brandfarlig væske og damp.

  • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

  • EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Se mere

Specifikationer

ID
25033600000-EA
Varenummer
100503774
Se mere