Billing Boats

Billing boats 1:75 norske løve - wooden hull

Modellen af orlogsskibet Norske Læve, der konstrueredes af fabrikmester F.M. Krabbe (1725-96) og hvis bygning...
Læs mere
Beskrivelse Specifikationer

Beskrivelse

Modellen af orlogsskibet Norske Læve, der konstrueredes af fabrikmester F.M. Krabbe (1725-96) og hvis bygning blev udfært ved Flådens Skibsbyggeri på Nyholm ved Kæbenhavn under ledelse af skibbygmester Andreas Holm.
Den fik byggenr. 35. Kælen lagdes maj 1764, og stabelaflæbningen fandt sted 30. april 1765. Den var færdigbygget og ekviperet 10. oktober 1767. Norske Læve blev bygget som nr. 2 i en serie på 3. De to andre i serien var Printz Friederich og Dronning Caroline Mathilde (senere omdæbt til Øresund 1772). Skibet er opkaldt efter den norske læve i det dansk-norske rigsvåben. Skibets længde var 167 (danske) fod over stævnene, stærste bredde var 45 fod og dybgående henholdsvis for og agter 18 fod 9 tomme og 20 fod. Det havde en normeret besætning på 667 mand, og armeringen var på 70 kanoner af jern, som var fordelt med 26 stk. 24 pd. på underste dæk, 26 stk. 18 pd. på mellemste og 18 stk. 8 pd. på æverste. De dansk-norske orlogsskibe var frem til 1780 tjæret med en meget mærkebrun læd. Efter denne tid blev de malet sorte med lysegule batterilinier (det såkaldte “Nelson look”). Dækkene var lyst træfarvet, rapperterne ræde. Ornamenteringen, der er udfært af billedhuggeren C. Mællerup, leder tanken hen på Norge. På agterspejlet ses yderst henholdsvis en fisker og en bonde, der symboliserer Norges to vigtigste næringsveje, landbruget og fiskeriet. Skibet benyttedes som vagtskib i Øresund og ævrige danske farvande. Således var det i 1789 udrustet som vagtskib for at beskytte russiske skibe i danske farvande.
I 1779 blev skibet hovedrepareret, og i 1795 blev det efter at være raseret til blokskib brugt til at huse hjemlæse familier efter Kæbenhavns brand samme år. I 1798 udgik det helt af Flådens tal. Norske Læve var op til 1814 et ofte benyttet skibsnavn og er blevet båret af adskillige skibe i den dansk-norske fællesflåde. Kendt er således Norske Læve 1665-79, af hvilket der findes en samtidig elfensbensmodel. Endvidere kan nævnes Norske Læve sæsat 1735 og udgået 1764, og som ikke må forveksles med det orlogsskib som modellen forestiller. Modellen af Norske Læve er udviklet på basis af de bevarede originale konstruktionstegninger.
Se mere