Færdselsregler for el-løbehjul

Ved benyttelse af el-løbehjul, er der visse regler og krav der skal overholdes.

  • Kørslen skal foregå på cykelstien og ikke på fortov, gangstier eller i fodgængerfelter.
  • Ved benyttelse af løbehjulet skal der gives tegn ved sving og stop, hvor der også er krav til anvendelse af lys på løbehjulet hele døgnet.
  • Det maksimale antal personer på løbehjulet er én person, hvor der ved færdsel på køretøjet er en promillegrænse på 0,5.
  • Det er et lovmæssigt krav, at børn under 15 år der færdes på elektrisk løbehjul i trafikken, er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel.
  • Ved kørsel på lege- og opholdsområder, er der ikke nogle særlige krav og børn kan her færdes uden tilsyn af en voksen.
  • Der er regler for fart ved elektriske løbehjul i trafikken, hvor løbehjulet højst må kunne køre 20 km/t med motorkraft alene. Det skal bemærkes, at kørsel over 20 km/t i trafikken, ikke er tilladt.
  • Kravene til belysning er, at der skal være en hvid eller gul lygte foran og en rød lygte bagpå. Lyset fra løbehjulet skal være synlig fra en afstand på mindst 300 meter.
  • Der skal på løbehjulet være en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side.
  • Det er et krav, at løbehjulet er CE-godkendt og at det højst må veje 25 kg og være 2 meter langt og 70cm bredt.

Det skal bemærkes at disse færdselsregler skal overholdes ved anvendelse af elektrisk løbehjul, og at du som bruger har et ansvar for at tjekke om løbehjulet opfylder reglerne, for at være lovligt i trafikken.

Pas på dig selv, når du bevæger dig ud på et el-løbehjul. Anskaf derfor en god cykelhjelm før du suser afsted i trafikken.