Sådan vedligeholder og rengør du pool og svømmebassin

I guiden her kan du lære mere om poolkemi og pool rens

En pool skal vedligeholdes, så den forbliver ren. Her har vi samlet nogle gode råd til vedligeholdelse af din pool, så du kan lade dine børn bade i familiens svømmepøl uden at bekymre dig om bakterier.

Vandet i pools bliver hurtigt beskidt. De mennesker, der bader i svømmebassinet, afgiver både skidt, snavs, sved og hudrester. Derudover kommer der også bakterier i poolen, hvis hunde bader i vandet. Bakterierne fra en hund svarer til bakterierne fra 30 mennesker. Derfor er det en god idé at rense poolen hyppigere, hvis hunde bader i vandet.


Klor til poolen

Man kan ikke komme udenom at tilføje kemi til sin havepool. Den type kemi, der er vigtigst for at fjerne alger og bakterier fra dit badevand, er klor. Ved at bruge klor til badebassinet, desinficerer man for bakterier, alger og insekter, og får et klart og indbydende poolvand. Når du skal skifte vandet fra din pool, så vær opmærksom på, at aftapning skal ske i kloakafløb, og bør ikke bruges som vanding af dine planter. Læs altid brugsanvisningen og vær opmærksom på at fjerne kemikalier fra børns rækkevidde.
 

Neutral PH-værdi er første skridt til en ren pool

Det vigtigste er at kontrollere PH-værdien hver dag i de perioder, hvor poolen bliver brugt hyppigt. Sørg for at poolens PH-værdi er mellem 7,0-7,4. PH-værdien er det vigtigste i svømmepølen, fordi klor ikke virker rigtigt, hvis der er en forkert PH-værdi. PH-værdien kan reguleres ved at bruge kemi til poolen, kaldet PH+ og PH-. Man kan købe et startsæt med alle de produkter, du skal bruge for at få en lækker havepool til dine børn. Midlerne desinficerer, bekæmper algebelægninger og opretholder den optimale PH-værdi for vandet. 

Se vores udvalg af produkter til poolen her

Udskift vandet i dit badebassin dagligt

Uanset størrelsen på din pool, er det vigtigt, at vandet bliver rengjort, så det er forsvarligt at bade i. Hvis du har et lille badebassin, kan du med fordel skifte vandet ofte. På den måde undgår du også at bruge en masse kemikalier i vandet.

Vandet skal skiftes alt efter hvor hyppigt, du bruger bassinet. En tommelfingerregel er at udskifte vandet, når bunden bliver glat, eller hvis vandet begynder at blive uklart. I varme perioder bør vandet dog blive skiftet hver dag, da bakterier trives i varmt vand.

Selvom du skifter vandet ofte, er det vigtigt, at du også fjerner insekter og nedfaldne blade dagligt. For helt at undgå beskidt vand er det en god idé at overdække poolen, når den ikke er i brug.


Klor til vedligeholdelse af større pools

Klor er den mest effektive måde at desinficere vandet på, især hvis du har en større havepool. Det er derfor også det, langt de fleste vælger, fordi det er effektivt mod både organiske og uorganiske stoffer. Klor holder badevandet både synligt rent og hygiejnisk og benyttes i langt de fleste svømmehaller.

Plejemidlerne skal doseres, så de passer til din pools størrelse. Hurtigklor bruges når du starter badesæsonen og lige har fyldt poolen med vand, og hvis du opdager at vandet bliver beskidt i løbet af sommeren. Langsom klor, som findes i Multiklor tabletter, benyttes til den løbende vedligeholdelse. Langsomklor forebygger belægninger på poolens sider og bund og desinficerer. Hvis du bruger en Klorinator, kan du opnå høj badesikkerhed og en mere automatisk dosering.

Multiklor tabletterne indeholder også et folkningsmiddel, som samler små mikropartikler i større enheder, der derved nemmere fanges af filtret, samt hårdhedsstabilisator, der modarbejder udfældning af kalk og mineraler i poolvandet.
 

Rensning af bassinkanten og bunden

For at din pool i haven forbliver ren, skal bassinkanten og bunden rengøres. Dette er med til at sikre en bedre badeoplevelse og mindske bakterier. Det kan nemt gøres ved at rengøre poolkanten med en børste og varmt vand. Vær dog opmærksom på om poolen kan holde til den type børste, du bruger.

Husk også at bundsuge og tømme forfilterkurven og skimmerkurven. Filteret skal returskylles én gang om ugen, afhængig af filtrets type. Herefter kan du fylde mere vand i bassinet.


Opbevar din pool sikkert om vinteren

Er dit badebassin fremstillet i plastik, skal det som hovedregel pakkes ned efter endt badesæson. Hvis du ikke pakker det ned, kan du risikere, at bassinet tager skade af vintervejret.

Har du derimod en mere permanent pool, skal den have en vinterklargøring af poolvandet. Herefter skal du afmontere pumpen og dække poolen med et godt, solidt vintercover. Det er vigtigt, at du afmonterer pumpen og andre genstande, som kan risikere at sprænge, hvis de bliver udsat for frostgrader.