Regler for Tænk stort kortet

VILKÅR FOR DELTAGELSE I BILKAs TÆNK-STORT-KORT PROGRAMMET

For at anvende Bilkas Tænk-Stort-Kort og deltage i de aktiviteter, der knytter sig til kortet, skal du acceptere nedenstående:

1) Generelle vilkår
2) Samtykkeerklæring om registrering og brug af dine data

Overtrædelse af vilkårene medfører udelukkelse fra programmet og de dertilhørende konkurrencer.

1. GENERELLE VILKÅR

RAMMER FOR DELTAGELSEN

Tænk-Stort-Kortet er et loyalitetsprogram for kunder i Bilka A/S herunder A-Z varehuse. Deltagelsen er åben for personer, der er fyldt 18 år. Bilka A/S udbyder og administrerer de aktiviteter, der er knyttet til Tænk-Stort-Kortet, herunder særlige rabatter samt tilbud - også fra samarbejdspartnere.

TILMELDING

Vi udsteder desværre ikke nye Tænk Stort-kort, men honorerer stadig gerne vores loyale kunder.

ERSTATNINGSKORT

Hvis du mister dit kort, kan du kontakte kundeservice via dette link eller ring til Bilka.dk på tlf.nr. 89 30 30 00.

ADRESSEÆNDRINGER OG ÆNDRING AF ØVRIGE OPLYSNINGER

Du opfordres til – i egen interesse – selv at holde din adresse og andre oplysninger hos os opdateret via www.bilka.dk.

Hvis du vil ændre dine oplysninger, sker det via dit login til Tænk-Stort-Kort siden på www.bilka.dk eller via links i de e-mails du får tilsendt i forbindelse med Tænk-Stort-Kort programmet. E-mail med link til ændring af oplysninger kan også tilsendes ved indtastning af din tilknyttede e-mail-adresse på bilka.dk. Du er selv ansvarlig for, at din adgangskode eller e-mail med link til rettelse af oplysninger ikke oplyses eller videresendes til uvedkommende.

FRAMELDING

Du kan til enhver tid framelde dig Tænk-Stort-Kort programmet ved at kontakte Bilkas supportcenter via dette link, eller ved at slette de kort du har registreret. Ved framelding af Tænk-Stort-Kort programmet slettes dine oplysninger i Bilka A/S’ database, med mindre du er tilmeldt andre kundeprogrammer som f.eks. nyhedsbreve eller andre konkurrencer fra Bilka A/S.

Det er muligt at framelde e-mail nyhedsbreve fra Bilka A/S og fortsat gøre brug af fordelene i programmet, men det er en forudsætning for deltagelse i programmet at du accepterer modtagelse af gennerelle meddelelser om Tænk-Stort-Kort programmet (f.eks. information om vindere, ændring af vilkår, vigtige datoer etc.) via e-mail. Framelding af e-mail nyhedsbreve sker enten via dit login til Tænk-Stort-Kort siden på www.bilka.dk, via links i de e-mail nyhedsbreve der sendes, eller ved henvendelse til kundeservice via dette link.

FORDELE VED DELTAGELSE I PROGRAMMET

Fordelene annonceres løbende. Du kan finde en oversigt over de aktuelle fordele på www.bilka.dk.

OPTJENING AF LODDER I TÆNK-STORT-KORT KONKURENCEN

Du får lodder til Tænk-Stort-Kort konkurrencen, når dit Tænk-Stort-Kort scannes ved køb i en af vore forretninger. Du kan desuden løbende få mulighed for optjening af lodder i forbindelse med vores kampagneaktiviteter. Disse offentliggøres på www.bilka.dk og i de e-mails, der er en del af Tænk-Stort-Kort programmet.

OVERSIGT OVER DINE LODDER

Ved login på www.bilka.dk kan du se, hvor mange lodder du har optjent. Der optjenes 1 lod pr. scanning.

2. SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg accepterer, at følgende oplysninger registreres når mit Tænk-Stort-Kort anvendes:

 • Navn, adresse, køn, fødselsdag, tlf.nr. emailadresse, kortnummer, valg af forretning.
 • Køb af varer og tjenester registreres på bonniveau, dvs. vi opbevarer alle boner og kan således se køb på varelinienivaeu samt dato og tidspunkt. Køb af håndkøbsmedicin registreres ikke, dvs. at boner med håndkøbsmedicin slettes fra loyalitetsprogrammet.
 • Min brug af www.bilka.dk og andre websites drevet af Bilka A/S samt e-mails til og fra Bilka.

Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes til:

 • Beregning og tildeling af lodder og øvrige opnåede fordele.
 • Udvikling af butikker, varesortiment og tilbud.
 • Fremsendelse via emails af aktiveringslink, log-in koder, administrative meddelelser og tilbud om køb af varer eller tjenester.
 • Udarbejdelse og udveksling med samarbejdspartnere af markedsanalyser og anden information, som ikke kan henføres til individuelle personer.
 • Kommerciel brug med henblik på segmentering og markedsføring over for den enkelte kunde.

Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes fra det tidspunkt, hvor Tænk-Stort-Kortet er taget i brug, også hvis min registrering af kortet og denne accept af vilkårene er sket efter ibrugtagelsen.

Herunder er illustreret et eksempel på, hvordan bondata anvendes til at gruppere deltagerne i programmet i forskellige indkøbsprofiler:

 1. En kunde køber hækplanter i Bilka A/S, herunder A-Z varehuse og får i forbindelse med købet scannet deres Tænk-Stort-Kort.
   
 2. Kundens køb af hækplanter registreres sammen med det specifikke kortnummer i en database hos Bilka A/S.
   
 3.  I databasen samles kundens købshistorik med købshistorikken fra alle øvrige deltagere i programmet. På baggrund af samtlige køb, grupperes deltagerne i en række indkøbsprofiler, f.eks. "Haveejer".
   
 4. På baggrund af de registrerede data tilpasses tilbud og nyheder mod de respektive indkøbsprofiler.

Indkøbsprofilen "Haveejer" vil sandsynligvis modtage tilbud på haveredskaber, planter og andre produkter til hus og have.

SAMHANDELSPARTNERE

Jeg giver samtykke til, at Bilka A/S må anvende oplysninger om mig på vegne af eksterne samhandelspartnere til udsendelse af markedsføringsmateriale om disses varer eller tjenesteydelser.

Bilka A/S har pt. følgende samhandelspartnere Falck A/S, Polititorvet 1, 1567 København V, Risskov Rejser A/S, Østergade 10 A, 8900 Randers C, Euromaster Danmark A/S, Erik Glippings Vej 11, 8800 Viborg, Egont International Holding A/S, Vognmagergade 11, 1120 København K, Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2730 Herlev, Suzuki Bilimport Danmark A/S, Unionsvej 16, 4600 Køge, DTF Group A/S, Markedsgade 13, 9800 Hjørring, Fiat Group Automobiles Denmark A/S, Hovedvejen 208, 2600 Glostrup og Louis Nielsen A/S, Indkildevej 2A, 9210 Aalborg SØ,.

Dine oplysninger udleveres ikke til tredjepart uden deltagerens udtrykkelige samtykke til dette. Tilbud, nyheder og medlemsfordele fra samhandelspartnere udsendes altid til deltagerne via Bilka A/S.

Ved optagelse af nye samhandelspartnere meddeles dette til deltagerne i programmet, således at disse har mulighed for at fremsætte en indsigelse mod den pågældende behandling.

DATASIKKERHED

Den dataansvarlige er Bilka A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, tlf.nr. 87 78 30 00.
Det er kun betroede medarbejdere ved Bilka A/S eller eksterne databehandlere, der behandler de registrerede oplysninger efter anvisninger fra Bilka A/S. Oplysningerne opbevares og behandles i et særligt sikret miljø. Oplysningerne udleveres ikke til tredjepart uden deltagerens udtrykkelige samtykke til dette. Tilbud, nyheder og medlemsfordele fra samhandelspartnere udsendes altid til deltagerne via Bilka A/S.

INDSIGT I EGNE OPLYSNINGER

Ved at logge ind med e-mail og personlig adgangskode via dette link har deltageren adgang til at se egne oplysninger (bortset fra bonoplysninger). Deltageren har indsigtsret i henhold til Persondatalovens kap. 9.

SLETNING AF OPLYSNINGER

Oplysningerne jfr. pkt. 2 slettes ikke, men kan opdateres, så længe deltagelsen i programmet ikke er frameldt. Købsoplysninger slettes dog 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er foretaget. Deltageren kan til ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke. Ved tilbagekaldelse slettes alle oplysninger, der ikke kræves opbevaret af hensyn til lovgivningen.

KLAGE

Klager over behandling af registrerede oplysninger kan fremsættes over for Bilka A/S og/eller Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.