Konkurrencebetingelser

Vind et gavekort til Bilka på 500 kr.

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, med mindre andet er tilkendegivet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører d. 1.  december til og med  og d. 18. december. Vinderne kontaktes d. 19. december via mail.

Der udloddes i 36 gavekort a 500 kr.  Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

 

 1. Hvem kan deltage?

Alle kunder kan deltage I konkurrencen.

Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil vedkommende automatisk miste retten til en præmie.

 

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du møde op i din Bilka i den pågældende periode og finde de bogstaver der danner det hemmelige ord. Ordet skal efterfølgende tastes ind i Billies Bedste Børne App.

 

 1. Udvælgelse af vinder

Vinderne kontaktes via mail d. 19. december.

 

 1. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, med mindre andet er angivet.

 

 1. Behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger ved konkurrencer i Billies Bedste Børneapp

 

Privatlivspolitik – Konkurrencer i Billies Bedste Børneapp

Version: 21.11.2022

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vores legitime interesse i behandle dine oplysninger for at du kan deltage i konkurrencen og modtage præmien, såfremt du vinder,  jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 litra f

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger i form af mailadresse

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå app’en er lagret
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i konkurrencen, fx leverandører af konkurrencepræmier

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande (udenfor EU) eller internationale organisationer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Profilering

Vi anvender ikke profilering.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Konkurrencebetingelser

Vind en LEGO Guldvogn

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

 

 1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, med mindre andet er tilkendegivet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører d. 18.  februar i alle Bilka varehuse samt A-Z Hjørring.

Der udloddes i 19 guldvogne fyldt med LEGO æsker. Til en værdi af 6032 kr. Selve guldvognen er ikke en del af præmien.  Der findes én vinder pr. varehus. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

 

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

 

 1. Hvem kan deltage?

Alle kunder kan deltage I konkurrencen.

Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil vedkommende automatisk miste retten til en præmie.

 

 1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du møde op i din Bilka på de pågældende dage i tidsrummet kl. 12-13, hvor du får udleveret et ventenummer.

 

 1. Udvælgelse af vinder

Kl. ca. 13 udtrækkes der en heldig vinder blandt de uddelte numre. Nummeret udråbes over højtaleren. Herefter har vinderen 10 minutter til at henvende sig i kundeservice. Sker dette ikke, udtrækkes et nyt nummer.

 

 1. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, med mindre andet er angivet.