Konkurrencebetingelser

Vind et gavekort på 400 kr.

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

  1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Salling Group (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om et gavekort på 400 kr. som udloddes i forbindelse med besvarelse af spørgeskema omhandlende brødafdelingen. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra 09.06.2021 Kl. 8.00 til 30.06.2021 Kl. 8.00. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes 10 vindere – dog senest den 02.07.2021 kl. 12.00.

De heldige vindere modtager et gavekort på 400 kr. til Bilka/Netto/føtex. Præmien har en samlet værdi 400 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt 10 præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka/Netto/føtex. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Salling Group.

  1. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

  1. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du svare på spørgeskemaet.

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 30.06.2021 Kl. 8.00 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

  1. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle respondenter. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse, med henblik på udlevering af præmien. Har vinderen ikke svaret inden 14 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Salling Group, forbeholder Salling Group sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Salling Group må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Når vinderen overfor Salling Group har oplyst navn, adresse og e-mail, sendes gavekortene til vinderne.

  1. Afsluttende bestemmelser

Salling Group forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Salling Group.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Salling Group er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.