Miljøblomster - gød med god samvittighed

Miljøblomster kan i vid udstrækning anvendes som bunddække og er godt for det naturlige liv i din have. Det er vigtigt, at så miljøblomster på alle tomme arealer i din køkkenhave hen på efteråret. Havens jord skal så vidt muligt være dækket med grønne planter helt frem til først i november.

Økologisk gødning

I en økologisk dyrket jord frigives mange næringssalte fra den fugtige og varme eftersommerjord, og det kan være besværligt og måske også dyrt at erstatte næringsstofferne året efter i haven. Desuden skader næringssaltene, specielt kvælstoffet, vort vandmiljø, hvis de udvaskes af jorden. Der er ingen grund til at tage nogen som helst chancer for at miste bare en lille del af jordens lager af næringsstoffer. Så så miljøblomster for at modvirke dette.