Vedligeholdelse og opladning af batteri til elcykel

Få tips til hvordan du forlænger levetiden på elcyklens batteri

Batteriets levetid påvirkes af mange forskellige forhold og almindeligt brug vil naturligvis slide på batteriet på sigt. Derudover kan følgende faktorer have en indflydelse på batteriets samlede levetid:

 • Din egen indsats: Ved at køre med en egen indsats på 50 % får du fx 53 % flere opladninger end en der kører med en egen indsats på 20 %.
 • Brugervægt: En person der vejer 75 kg får 15 % flere opladninger end en person på 100 kg.
 • Dæktryk: En cykel med korrekt dæktryk får 36 % flere opladninger end en cykel med lavt dæktryk, ligesom en cykel med korrekt dæktryk bruger 20 % mindre strøm.

Nedenfor har vi samlet en række gode råd, du kan følge, hvis du gerne vil optimere levetiden for batteriet til din elcykel.

Oplad cyklens batteri indendøre - og oplad det ofte

Opladning af batteriet skal ske indendørs og gerne ved en temperatur på 18-20 grader. Du kan enten lade batteriet sidde på cyklen eller afmontere det, før du sætter det til at oplade.


Det er uhyre nemt at oplade batteriet:

 1. Tændingsnøglen drejes til OFF.
 2. Lade-stikket tilsluttes batteriet.
 3. Sæt netstikket i stikkontakten og tænd for opladeren.
 4. Under opladning lyser ladedioden rødt.
 5. Dioden skifter til grønt, når opladningen er færdig.

Husk opladning må kun finde sted med den medfølgende oplader.

Det anbefales at batteriet oplades hver gang det har været brugt, da mange hyppige opladninger er med til at forlænge batteriets levetid. Når batteriet er fuldt opladet, går opladeren automatisk over på stand-by og bruger derfor meget lidt strøm. Hvis du ikke skal bruge cyklen i længere tid, anbefales det efter 24 timer, at tage lade stikket tages ud og at der slukkes for opladeren.

 

Hvis du ønsker at stille cyklen væk for en periode

Hvis du fx ønsker at sætte din elcykel væk i længere tid, fx til vinteropbevaring, skal du være opmærksom på følgende:

 • Batteriet skal være fuldt opladet, inden du sætter cyklen væk.
 • En 24 timers opladning skal foretages minimum 1 gang om måneden for at holde batteriet fuldt opladet.
 • Hvis din elcykel opbevares udendørs eller i et uopvarmet lokale, anbefales det at du afmonterer batteriet og opbevarer oplader ved stuetemperautur.
   

Vigtig information om behandling af batteri til elcykel

 • Batteriet må ikke opvarmes, kortsluttes, punkteres eller på anden måde mishandles
 • Batteriet må ikke adskilles eller ødelægges
 • Batteriet må ikke kastes i åben ild
 • Batteriet må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden væske
 • Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader
 • Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0 grader eller over 45 grader
 • Bortskaffelse af batteriet skal ske på forsvarlig vis

Husk at det ikke kun er batteriet, som skal vedligeholdes. Selve cyklen skal også plejes, og her kan vi henvise jer til Bilka.dks videoer om cykelvedligeholdelse, hvor du kan få tips og råd til, hvordan du vedligeholder gear, kæde, tandhjul, osv.