Regler for camping og overnatning med telt i det fri

Læs i guiden her hvad du skal være opmærksom på, når du skal ligge i telt i Danmark

Camping er en skøn og fri form for ferie, som man kan holde på mange forskellige måder. Én af de måder er at slå et telt op i det fri. Hvis dette er din foretrukne form for camping, så skal du være opmærksom på, at der er flere regler, der gælder for telt overnatning i Danmark.

Når du camperer i telt i det fri, er det kun tilladt at overnatte én nat hvert sted. Derfor er det oplagt at lave en rute, hvor I kommer rundt og ser nogle forskellige steder på jeres ferie. Derudover skal I være opmærksomme på, at man højest må slå 2 telte op samme sted, og at teltene maksimalt må være 3-personers telte. 


Hvor må man slå telt op?

Placeringen af teltene skal desuden være udenfor synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger og bilveje. Derudover kan nogle skovområder have tilhørende klitter og strande, hvor det ikke er tilladt at slå teltet op. Sand er desuden ikke optimalt til at holde pløkkerne fast i jorden. Sørg også for at pakke forholdsvis let, da det ikke er tilladt at bruge motoriseret transport på skovenes veje. 


Madlavning på teltpladsen

Når der skal laves aftensmad på teltturen, skal du være opmærksom på, at det kun er tilladt at bruge åben ild de steder, hvor der er indrettet bålpladser til formålet. Ellers er det en god idé at medbringe et feltkøkken. Et feltkøkken er et transportabelt blus, hvor ilden er indelukket. Placér altid feltkøkkenet på en plan flade, som ikke kan brænde, eller hvor ilden kan fange blade og andre brandbare elementer. Et skovområde kan desuden være lukket for brug af ild, hvorfor et feltkøkken heller ikke er tilladt her. 

Det er desuden ikke tilladt at slå telt op alle steder i Danmark. På Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde en oversigt, samt et kort over de skovområder, hvor man må slå telt op i det fri i Danmark.