Vind et gavekort på 10.000 kr. - Konkurrencebetingelser

Vi beklager, men vores kommunikation har været lidt uklar.

Ved en trykfejl fremgår denne tekst ikke i vores første fødselsdags-tilbudsaviser: ”Hvis du finder et løst gavekort i din tilbudsavis, er du den heldige vinder af 10.000 kr. Se på bagsiden af gavekortet hvordan du indløser din præmie. Konkurrencen er ikke gældende online.”

Held og lykke i jagten på gavekortene – der er 5 gavekort på spil i hver uge i Bilkas fødselsdag

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Bilka(Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om et gavekort på 10.000,- til Bilka, som udloddes i forbindelse med Bilkas fødselsdag. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra 02.08.2019 til 12.09.2019.

De heldige vindere modtager et gavekort til Bilka, indsat i Bilkas tilbudsavis. Præmien har en værdi af 10.000 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt 30 præmier til den anførte værdi af 10.000 kr. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Bilka. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Bilka.

2. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

3. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du have modtaget et gavekort i tilbudsavisen samt følge instruksen på gavekortet. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har vundet sig mere end én gang, i konkurrencen.

Alle gavekort bliver ugyldige og mister deres gyldighed efter udløbet af den gyldighedsperiode som er anført på det enkelte gavekort.

4. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et tilfældighedsprincip blandt alle, der modtager Bilkas tilbudsavis. Har vinderen ikke svaret inden dato og tidspunkt angivet på gavekortet, bliver gavekortet ugyldigt.. Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Bilka må kontakte dig, vedr. udlevering af gavekortet.

5. Afsluttende bestemmelser

Bilka forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Bilka er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

6. Sådan behandler vi dine personoplysninger hvis du vinder

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.sallinggroup.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Udlevering af gavekort
 • Administration af din relation til os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Dit ønske om at deltage i konkurrencen og vores forpligtelse iht. konkurrencebetingelserne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger i form af mail, navn og adresse.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjeninges af interne systemer.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
I nogle tilfælde kan vi overføre dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.

Vi anvender følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Databehandler
 • Microsoft Corporation – Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Indien
 • Microsoft Corporation - USA

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.
 • Microsoft Corporation - Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, databeskyttelsesforordningens art. 45.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
De oplysninger du har afgivet i forbindelse med indløsning af præmien til konkurrencen.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

Profilering
Vi anvender ikke profilering.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, Er der risiko for at vi ikke kan udlevere din præmie.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  '

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke kan få udleveret din præmie.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk