Skattejagten

Så er alle magneterne og dermed skattene fundet og afleveret i Bilkas varehuse rundt omkring i landet. De dygtige skattejægere har fået udleveret deres præmier. 

FUNDNE SKATTE & PLACERINGER

MAGNET 1: Churchill-gruppen startede modstanden i Danmark og plottede deres drengestreger i Helligåndsklosteret. Magnet 1 var under gelænderet udenfor døren, bag potteplanten

MAGNET 2: På Himmelbjerget hyldes demokratiet og der er flere monumenter til ære for Danmarks overgang fra enevælde til demokrati. Magnet 2 sad under Talerstolen, hvorfra flere vigtige folk igennem tiden har talt til Himmelbjergmøderne.

MAGNET 3: Hvornår kvindebevægelsen præcist startede er svær at sige, men Mathilde Fibiger satte skub i ligestillingsprocessen med sin kontroversielle bog ”12 Breve” fra 1851. Magnet 3 var under regnbuebænken overfor Mathilde Fibigers grav.

MAGNET 4: Cold Hawaii er et internationalt anerkendt surf spot i smukke Klitmøller. Magnet 4 sad på udsigtsposten ovenpå Biologisk Forening.

MAGNET 5: Der er 561 mindesten for genforeningen af Sønderjylland. Det er den enkeltstående begivenhed i Danmarkshistorien som har flest mindesmærker. Magnet nr. 5 var gemt på foden af en flagstang ved mindestenen i Kruså – den sydligste mindesten.

MAGNET 6: Danmark har en lang højskoletradition som startede med Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Christen Mikkelsen Kold var en pioner indenfor højskole- og friskolebevægelsen. Magnet 6 sad under den lange bænk udenfor Ryslinge Teaterhøjskole – det første sted Christen Kold startede en højskole.

MAGNET 7: Ved Sorø Akademi ligger Sorø Klosterkirke, hvor både komiker Ludvig Holberg, Biskop Absalon og digter B.S. Ingemann ligger begravet. Både Kloster og Akademiet ligger smukt ud til Sorø sø. Magnet 7 sad under én af bænkene med udsigt over søen.

MAGNET 8: Den gemte sig ved Danske Bank, som statuen af Valdemar den store peger på

MAGNET 9: Danske Niels Bohr bidrog aktivt til forståelsen og udviklingen af kvantemekanikken og atomets struktur. Han modtog Nobelprisen i fysik og dystede med selveste Albert Einstein om hvordan atomers elementer opfører sig. Magnet 9 sad under bænken ved hans byste foran Københavns Universitet.

MAGNET 10: Frederik den 9. var en elsket konge og familiefar. Han færdedes blandt almindelige danskere og var både dirigent og en rigtig sømand med tatoveringer. Magnet 10 var gemt under gelænderet ved Nyhavn 17 udenfor Tattoo Ole, hvor kongen blev tatoveret.

 

BILKA LIVE AKTUELLE EVENTS

BILKA LIVE EVENTS

REGLER BILKA LIVE SKATTEJAGTEN

Bilka Live konkurrence


KONKURRENCEBETINGELSER

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

I. Generelt

1.     Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Bilka’s Skattejagt (herefter kaldet "Konkurrencen") arrangeret af Dansk Supermarked A/S med forretningssted på

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Danmark

e-mail: [email protected]

CVR nr.: 35954716

 

Dansk Supermarked A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen.

2.     Formålet med Konkurrencen er at promovere Bilka Live. Bilka Live er Bilka’s oplevelses- og eventafdeling, som laver spændende oplevelser til kunderne.

II. Krav til deltagerne

3.     Kun personer med bopæl i DANMARK med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, kan deltage i Konkurrencen.

4.     Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i Bilka og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence, herunder medarbejdere i Goodwill Media.

5.     Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

III. Betingelser for deltagelse

6.     Det er gratis at deltage i Bilka Live Skattejagten

7.     JAGTEN PÅ DE 100.000 TIL BILKA: Bilka Live Guld magneter: Starter D. 4. april 2018. Der bliver placeret 10 Bilka Live Guld magneter på hemmelige steder i hele Danmark i løbet af konkurrenceperioden. Ledetrådene offentliggøres kl 12.00 hver dag fra fredag den 4. april og indtil den 10. april 2018 på Bilkas Facebook-side. Herefter forventes det at alle magneter vil være fundet. Når du finder en Bilka Live Guld magnet, skal du henvende dig i kundeservice i din lokale Bilka. Her skal Bilka Live Guld magnet igennem en godkendelsesproces. Der er en unik kode på hver af Bilka Live Guld magneterne + man skal oplyse hvor man fandt den. Hvis magneten godkendes, så modtager du et gavekort på 10.000 kr. til Bilka.

 

8.     JAGTEN PÅ PÅSKEÆG: Starter D. 23. marts kl. 14.00. Blå Bilka Live magnet æg: Der er placeret 20.000 blå Bilka Live magnet æg over hele landet. Hvis du finder og indsamler 5 stk. blå Blika Live magnet æg, kan du henvende dig i kundeservice i din lokale Bilka. Her får du udleveret en lækker æske med 9 fyldte chokolade påskeæg, mod indlevering af de 5 stk. blå Bilka Live magnet æg.

IV. Præmier

9.     Konkurrencen har følgende præmier til en samlet værdi af 150.960 kr.

·         Præmie: 10  x gavekort til Bilka à 10.000 kr.

·         Præmie: 4000 x Chokolade æsker à 12,74 kr.

10.  Præmierne kan ikke overdrages eller ombyttes andre ydelser.

11. Præmierne udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af Dansk Supermarked A/S.

V. Udvælgelse og offentliggørelse af vindere

12.  Deltagerne skal følge ledetrådene og finde Bilka Live Guld og blå  Bilka Live magneter. De, der finder de 10 Bilka Live Guld magneter eller indsamler 5 stk. blå Bilka Live magnet æg, betragtes som vindere.

13.  Vinderne skal kontakte Bilka kundeservice hurtigst muligt, efter magneterne er fundet og indsamlet. Har vinderne ikke henvendt sig inden 15. juni 2018, fortabes retten til præmien.

14. Vinderne af Bilka Live Guld magneter accepterer, at vinderens navn offentliggøres eventuelt sammen med et foto af deltageren på Bilkas Facebookside facebook.com/bilkadk samt på bilka.dk efter indløsning af magneten, hvilket sker senest 15. juni 2018. Såfremt en vinder er under 18 år, skal denne ledsages af en myndig voksen, forælder eller værge, der dels skal samtykke i modtagelse af præmien og dels skal samtykke i offentliggørelsen af vinderens navn og foto.

VI.  Persondata

15. Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som Dansk Supermarked A/S indhenter i forbindelse med deltagelse i Konkurrencen, indsamles og opbevares i Dansk Supermarked A/S’ database og behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven og slettes, når konkurrencen er udløbet, og vinderne er fundet.

VII . Afsluttende bestemmelser

16.  Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Dansk Supermarked A/S’ udtrykkelige skriftlige samtykke. 

17.  Dansk Supermarked A/S forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Dansk Supermarked A/S

 

18. Denne Konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.