Skattejagten

Find Bilka Live-magneterne rundt i hele Danmark og få fingrene i 10.000 kroner for hver rød magnet.

FØLG MED HVER DAG KLOKKEN 12.00 PÅ FACEBOOK 

Kære Skattejægere

Velkommen til Bilka Live Skattejagten 

Bilka Live er Bilkas oplevelsesafdeling, og vi starter sommeren 2017 med et rigtigt eventyr.

Rundt i hele Danmark blev der den mandag 19. juni placeret 20.000 blå Bilka Live-magneter som opstart på Bilka Live Skattejagten. Hvis du indsamler 50 blå magneter, kan du aflevere dem i kundeservice i dit lokale Bilka varehus, og så får du et gavekort på 100 kr. til Bilka.
 

DE 10 STORE SKATTE OG LEDETRÅDE TIL AT FINDE DEM

Den helt store skat er de 10 røde Bilka Live-magneter, som hver især er 10.000 kroner værd. Vi har placeret de 10 røde Bilka Live-magneter på hemmelige lokationer over hele Danmark. Er du så heldig at finde én af dem, så får man et gavekort på hele 10.000 kroner til Bilka.

Ledetrådene til de 10 røde Bilka Live-magneter offentliggøres på Bilkas Facebookside hver dag klokken 12.00 fra fredag den 23. juni og frem - indtil alle magneterne har fundet en ejermand.

Alle ledetråde kan efterfølgende findes her på hjemmesiden ved at klikke på den enkelte magnet herunder.

 

Rigtig god skattejagt

 

Venlig hilsen

Bilka Live

Du ka’ altid opleve mere i Bilka

HER FINDER DU LEDETRÅDENE TIL HVER MAGNET

BILKA LIVE AKTUELLE EVENTS

BILKA LIVE EVENTS

REGLER BILKA LIVE SKATTEJAGTEN

 Bilka Live konkurrence


KONKURRENCEBETINGELSER

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

 

I. Generelt

 1. Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Bilka’s Skattejagt (herefter kaldet "Konkurrencen") arrangeret af Dansk Supermarked A/S med forretningssted på

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Danmark

e-mail: [email protected]

CVR nr.: 35954716

 

Dansk Supermarked A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen.

 1. Formålet med Konkurrencen er at promovere Bilka Live. Bilka Live er Bilka’s oplevelses- og eventafdeling, som laver spændende og primært gratis oplevelser til kunder.

II. Krav til deltagerne

 1. Kun personer med bopæl i DANMARK med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, kan deltage i Konkurrencen.
 2. Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i Bilka og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence, herunder medarbejdere i Goodwill Media.
 3. Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

III. Betingelser for deltagelse

 1. For at deltage i Konkurrencen i konkurrenceperioden skal deltageren finde Bilka Live magneter rundt i landet.

 

 1. Røde Bilka Live magneter: Der bliver placeret 10 røde Bilka Live magneter på lokationer over hele Danmark i løbet af konkurrenceperioden. Ledetrådene til de 10 røde Bilka Live magneter offentliggøres på Bilkas Facebook-side hver dag fra kl. 12.00 fra fredag den 23. juni 2017 og indtil den 7. juli 2017, hvor alle magneter forventes at være fundet. Når du finder 1 rød Bilka Live magnet, skal du henvende dig i kundeservice i din lokale Bilka. Her skal den røde magnet igennem en godkendelsesproces. Der er en unik kode på hver af de røde Bilka Live magneter + man skal oplyse hvor man fandt den. Hvis magneten godkendes, så modtager du et gavekort på 10.000 kr. til Bilka.

 

 

 

 1. Blå Bilka Live magneter: Der er placeret 20.000 blå Bilka Live magneter over hele landet. Hvis du finder og indsamler 50 stk. blå Blika Live magneter, kan du henvende dig i kundeservice i din lokale Bilka. Her får du udleveret et gavekort til Bilka på 100 kr. mod aflevering af de 50 stk. blå Bilka Live magneter.

 

 1. Skattejagten efter de røde Bilka Live magneter starter den 23. juni 2017 kl. 12:00, mens skattejagten efter de blå Bilka Live magneter starter mandag den 19. juni 2017. Der angives ledetråde for, hvor alle de røde Bilka Live magneter forventes at kunne findes, frem til den 7. juli 2017. Jagten på de blå Bilka Live magneter kan fortsætte indtil 1. august 2017.

 

 1. Alle blå og røde Bilka Live magneter, som er indleveret til kundeservice hos Bilka efter den 1. august 2017, er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

IV. Præmier

 1. Konkurrencen har følgende præmier til en samlet værdi af 140.000 kr.:

·         Præmie: 10  x gavekort til Bilka à 10.000 kr.

·         Præmie: 400 x gavekort til Bilka à 100 kr.

 1. Præmierne kan ikke overdrages eller ombyttes andre ydelser.
 2. Præmierne udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af Dansk Supermarked A/S.

V. Udvælgelse og offentliggørelse af vindere

14.  Deltagerne skal følge ledetrådene og finde de røde og blå  Bilka Live magneter. De, der finder de 10 røde Bilka Live magneter eller indsamler 50 stk. blå Bilka Live magneter, betragtes som vindere.

15.  Vinderne skal kontakte Bilka kundeservice hurtigst muligt, efter magneterne er fundet og indsamlet. Har vinderne ikke henvendt sig inden 1. august 2017, fortabes retten til præmien.

 1. Vinderne af de røde Bilka Live magneter accepterer, at vinderens navn offentliggøres eventuelt sammen med et foto af deltageren på Bilkas Facebookside facebook.com/bilkadk samt på bilka.dk efter indløsning af magneten, hvilket sker senest 1. august 2017. Såfremt en vinder er under 18 år, skal denne ledsages af en myndig voksen, forælder eller værge, der dels skal samtykke i modtagelse af præmien og dels skal samtykke i offentliggørelsen af vinderens navn og foto.

VI.  Persondata

 1. Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som Dansk Supermarked A/S indhenter i forbindelse med deltagelse i Konkurrencen, indsamles og opbevares i Dansk Supermarked A/S’ database og behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven og slettes, når konkurrencen er udløbet, og vinderne er fundet.

VII . Afsluttende bestemmelser

 1. Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Dansk Supermarked A/S’ udtrykkelige skriftlige samtykke.

 2. Dansk Supermarked A/S forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Dansk Supermarked A/S.

 3. Denne Konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn