Cult Bilka Car Challenge

ALLE TILMELDINGER ER MODTAGET – DE UDVALGTE DELTAGERE TIL EVENTEN KONTAKTES DIREKTE

CULT BILKA CAR CHALLENGE 

Fredag d. 24. august kl. 16-? starter Danmarks vildeste konkurrence i udholdenhed – CULT BILKA CAR CHALLENGE!  
 
– Sæt hånden på bilen og den der slipper bilen sidst, vinder den i et år.
 
Det lyder simpelt at holde sin ene hånd på en bil. Det er det sikkert også de første 30 minutter. Men når benene sover, og armene begynder at snurre, kommer udholdenheden på prøve. Bilka udlodder i samarbejde med CULT en Renault Captur i et år til den, der holder ud længst.

OM KONKURRENCEN
 
 • Eventen foregår i 5 Bilka Hypermarkeder: Bilka Hundige / Bilka Odense / Bilka Esbjerg / Bilka Tilst / Bilka Skalborg
 • 20 deltagere per Bilka kæmper om 1 bil i et år inkl. forsikring og registrering
 • De 20 deltagere udvælges ud fra deres tilmelding, hvor man skal beskrive hvorfor vi skal vælge netop dig
 • Tilmelding til udvælgelsen åbner her på siden lørdag d. 4. august kl. 9.00
 • Ved tilmelding, skal du påtage dig det fulde ansvar for dit helbred - alt deltagelse er på eget ansvar
 • Der vil blive filmet og taget billeder til eventen – for at deltage skal du give samtykke til at dette bruges af Bilka og CULT – se detaljer i betingelserne nedenfor
 • Deltagerne vil blive udfordret undervejs med diverse skøre ting og sager, hvor det gælder om fortsat at holde hånden på bilen!
 
PUBLIKUMSKONKURRENCE
 
Under konkurrencen vil der også blive lavet konkurrencer for gæsterne i varehuset, ligesom kunderne også er velkomne til at heppe på deltagerne. De kan dog ikke komme i fysisk kontakt med deltagerne. Der vil også blive uddelt smagsprøver på CULT ved eventen.
 
 
LÆS ALLE KONKURRENCEBETINGELSER HER: 
 
Aarhus, juli 2018 
 
Salling Group A/S        CULT A/S
CVR nr. 35 95 47 16 CVR nr. 38 66 95 75
Rosbjergvej 33 Lægaardsvej 24
8220 Brabrand 8520 Lystrup 
 
(herefter benævnt ”Salling Group” og ”CULT”)
 
Betingelser for tilmelding og deltagelse på #CULTBILKACarChallenge 2018 
 
1. Omfang
 
Nærværende betingelser er gældende for online tilmelding til CULT BILKA CAR CHALLENGE 2018, der afholdes den 24. august 2018 og indtil der er fundet en vinder, (herefter ”Eventet”) online via https://www.bilka.dk/cultcar og tilmeldingssiden: cultbilkacar.mimermobile.com, som ejes og drives af Goodwill Media.
Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Salling Group og CULT og dig, medmindre andet følger nedenfor.
 
2. Aftaleindgåelser 
 
Tilmeldingen skal foretages af en myndig person over 18 år, som er i besiddelse af et kørekort til at føre personbil. Du skal ved tilmeldingen acceptere disse betingelser. Tilmeldingen giver dig ret til lodtrækningen om de 100 pladser, der er til rådighed til Eventet. Eventet afholdes i fem Bilkaer, hvor der er 20 pladser til hver konkurrence. Salling Group og CULT afgør ud fra den motiverede ansøgning, hvilke tilmeldte kandidater, der får pladserne i hvert varehus.
 
Du opfordres til at læse betingelserne for tilmelding grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Umiddelbart efter tilmeldingen modtager du en kvittering via e-mail. Modtager du ikke en kvittering, eller opdager du fejl og mangler ved den, bedes du kontakte Bilkas kundeservice på https://www.bilka.dk/Kundeservice. Du har ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde CULT opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig. Du kan kontakte CULT på [email protected] 
 
3. Betaling og priser 
 
Det er gratis at deltage i Eventet. 
 
4. Fortrydelsesret og afbestilling
 
Tilmelding er bindende og kan ikke overdrages til andre. Såfremt du ikke længere ønsker at deltage i Eventet, bør du kontakte [email protected] og framelde dig Eventet.
 
5. Deltagelse
 
Du bekræfter ved din tilmelding, at du er indforstået med, at deltagelse i Eventet sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne eller sponsorer kan drages til ansvar for skade, som deltagerne pådrager sig selv eller andre under Eventet, og som ikke kan tilskrives Salling Group eller CULT.
 
Ved ankomst til Eventet skal du underskrive et sikkerhedsdokument/en kontrakt, hvori du påtager dig det fulde ansvar for dit eget helbred og egen sikkerhed. Gravide, kørestolebrugere samt personer med hjertekarsygdomme og andre kroniske lidelser, kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke deltage. 
Du skal være koffein tolerant og være indforstået med, at konkurrencen foregår stående ved at deltagerne skal holde en hånd på bilen så længe som muligt. 
 
Du deltager kun på egne vegne og på eget ansvar. 
 
Eventet starter fredag den 24. august kl. 16.00 og alle deltagere skal ankomme senest kl. 14.00. Såfremt en deltager kommer senere end kl. 14.00, mister vedkommende automatisk sin plads til Eventet.
 
Eventet slutter først, når der kun er én person tilbage, som holder hånden på bilen. Denne person vinder og vedkommendes navn offentliggøres med det samme til Eventet samt på Bilka og CULTs hjemmesider, Facebooksider og Instagram.
 
6. Præmier og vindere
 
Én deltager per varehus vinder en sort Renault Captur dieselbil i et år fra udleveringsdatoen inkl. registreringsafgift. Øvrige afgifter dækker vinderen selv.
 
Udlevering af bilen vil ske i løbet af uge 35, når lejekontrakt er underskrevet. Præcis dato, klokkeslæt og adresse for udlevering aftales individuelt. 
 
Bilen er forsikret i en etårig periode fra udleveringsdatoen og har en selvrisiko på 7.500,00 kr. ved skader.   
 
Vinderen skal oplyse navn, adresse, telefonnummer, kørekortnummer samt foto af kørekort til eventansvarlig efter konkurrencens afslutning. 
Ud fra ovenstående personlige info udarbejdes der en lejekontrakt, der fremsendes til vinderen og som skal underskrives via NEM ID. Når kontrakten er underskrevet kan bilen afhentes hos den valgte Renault leverandør. Tilbagelevering af bilen fremgår af kontrakten.
 
Opstår der driftsmæssige problemer med vinderbilen, kan enhver Renault forhandler i DK kontaktes. 
 
Der følger ikke vinterdæk med til bilen.
 
Vinderen af bilen står selv for vedligeholdelse af bil (vedligeholdelsesskema ligger i bilen).
 
Præmien er eksklusiv brændstof.
 
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. 
 
7. Videooptagelser og fotografering
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Salling Group A/S, CVR nr. 35 95 47 16 og CULT A/S, CVR nr. 38 66 95 75 (”Salling Group & CULT”) må tage billeder og video af mig i forbindelse med eventen CULT BILKA CAR CHALLENGE fredag den 24. august 2018 i Bilka og indtil eventen er slut. 
Jeg giver med samtykket Salling Group & CULT tilladelse til, at anvende Optagelserne eller dele heraf i forbindelse med markedsføring og dokumentation af eventen på Salling Group & CULTs hjemmesider, Facebook, Instagram og i trykt markedsføring.Jeg er indforstået med, at jeg ved dette samtykke har overdraget alle rettigheder, fysiske såvel som 
immaterialretlige, herunder ophavsretlige, i relation til Optagelserne til Salling Group & CULT. Salling Group & CULT har således eneret til uden betaling at benytte Optagelserne, herunder billeder og lyd, som anført.
 
8. Fejlskrift m.v. 
 
Salling Group og CULT tager forbehold for forkert angivne priser, tastefejl, slåfejl og anden fejlskrift. 
 
9. Lovvalg og værneting 
 
Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister mellem Salling Group, CULT A/S og dig, og medmindre præceptive regler foreskriver andet er værnetinget Retten i Aarhus. 
 
 
Privatlivspolitik – Bilka Live CULT BILKA CAR CHALLENGE: 24. august 2018 
 
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
 
Du finder vores kontaktoplysninger her:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com
 
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Deltagelse i Eventet
 • Administration af din relation til os
 • Redigering og upload af Optagelserne til de i pkt. 7 anførte medier

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger i form af demografiske data og kontaktoplysninger herunder navn, e-mailadresse, og telefonnummer samt by, hvor du har deltaget i Eventet.
 • Din nummerplade i forbindelse med tilmelding til Eventet.
 • Optagelserne 
 
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af tilmeldingssiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i Eventet, fx eventbureauer, sikkerhedsfirmaer mv.
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.
 
Hvor dine personoplysninger stammer fra
De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til Eventet samt optagelser under Eventet. 
 
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil Eventet er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet.

Vi opbevarer dog Optagelserne, indtil du tilbagekalder dit samtykke
 
Profilering
Vi anvender ikke profilering. 
 
Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. 
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.
 
Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, har du ikke længere mulighed for at deltage i Eventet.
 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 
Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i Eventet.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 
Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i Eventet.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

 

BILKA LIVE AKTUELLE EVENTS

BILKA LIVE EVENTS